Vytvořit atraktivní prostředí pro studenty může být jedním z nástrojů jak přilákat nové zájemce o studium. Investor si přál co nejefektivněji využít prostor z pohledu kapacity, a tím navýšit počty míst k sezení. Návrh interiéru také řešil rozdělení otevřeného prostoru do více funkčních zón s různými typy mobiliáře.

V roce 2018 jsme byly osloveni fakultou, abychom pro ni přichystali návrh změny interiéru vstupních prostor staronové budovy CEMS provozně ekonomické fakulty ČZU. Staronové proto, nebot' prostor o výměře přibližně 2000 m2 se rozkládá na dvouch podlažích (1NP a 2NP) budovy, jejíž polovina byla realizována před více něž 10 lety a druhá polovina byla dokončena nedávno v roce 2016. Z pohledu některých zaměstnanců univerzity se představa rekonstruce nedávno dokončené budovy zdála  nepochopitelná. Fakulta však měla svůj záměr detailně promyšlený a měla pro tento postup silné logické důvody. Návrh budovy vznikl před vice něž 15ti lety a celkový koncept byl již v době své realizace zastaralý. Potřeby největší a nejdůležitější fakulty ČZU se neustále mění pod vlivem aktuálních potřeb a musí tedy reagovat na podněty studentů a nové trendy ve školství. Vytvořit atraktivní prostředí pro studenty, může být jedním z nástrojů jak přilákat nové zájemce o studium na Provozně ekonomické fakultě a může proto sehrát velmi silnou roli při volbě školy. Jedná se o podobný přístup, který používají korporátní společnosti v rámci své komunikace směrem k zaměstnancům. Dalším úkolem bylo co nejefektivněji prostor využít z pohledu kapacity a tím navýšit počty míst k sezení. Třetím úkolem bylo rozdělení otevřeného prostoru do více funkčních zon vybavených různými typy mobiliáře tak, aby studentům nabízely možnosti k různorodým aktivitám od individuelní či skupinové edukaci, přes místa k odpočinku a relaxaci, přes místa k zábavě až po místa k stravování.

Zadání bylo z výše uvedených důvodů velmi zúžené, a proto bylo naším úkolem omezit se na drobné architektonické změny, které se měly týkat výměny stávajícího mobiliáře, doplnění nových funkčních prvků mobiliáře, vytvoření informačních a navigačních nosičů, vytvoření odpadkových center a zapracování IT zařízení do prostoru. I přes tento velmi omezený rozsah jsme chtěli vytvořit inspirativní prostor s jedinečnou náladou a atmosférou tak, aby si ho studenti oblíbili a rádi se do něj vraceli. Velmi často se při řešení podobných projektů zapomíná na prvek atmosféry, a přitom se jedná o velmi důležitý parametr.

Vzhledem k tomu, že se nacházíme na České zemědělské univerzitě bylo na nejvýš vhodné použít přírodní materály. Proto jsme použili masivní dubové dřevo, kůži, kov a teraco, materiály které jsou navíc dlouho trvající a budou v prostoru pod velkou zátěží stárnout s určitou noblesou. Jedná se o materiály, které se z těchto důvodů tradičně ve školství používali. V neposlední řadě jsme navazovali na materiálovou a barevnou paletu projektů, které jsme měli možnost v uplynulých letech pro fakultu PEF již realizovat.

Lokálně se návrh dotkl i několika drobných stavebních zásahů. Nejpodstatnější z nich bylo rozšíření komunikačních koridorů v místě stávajících otvorů do stropní desky nad 1NP. Tato změna přinesla studentům obrovský benefit, nebot' z komunikačního prostoru typu chodba se stal společenský prostor, kdy kapacita i funkčnost prostoru se výrazně zhodnotila.

Žádná z navržených změn nebyla provedena samoúčelně, a vždy jsme dbali na ekonomickou stránku věci a na to, aby přinesla benefit studentům i fakultě samotné. To z naší strany vnímáme jako nejpodstatnější poselství tohoto projektu.

Prostor o výměře přibližně 2000 m2 se rozkládá na dvouch podlažích (1NP a 2NP). Ačkoliv se jedná o otevřený dvoupodlažní prostor podařilo se nám jej rozdělit funkčně do množství zón, které nabízejí studentům různé možnosti využití.

V nejrušnější části vstupního foyer nalevo od vstupu je navrženo osm sedacích boxů s interaktivními obrazovkami pro skupinovou edukaci. Studenti mají možnost sdílet se svými přáteli informace, které se promítají na interaktivní dotykový display umístěný přímo nad úrovní stolové desky. Vysoké kožené opěráky vytvářejí optické předěly a slouží tak k vytvoření intimity a částečnému oddělení od jinak velmi rušného komunikačního prostoru. V pravé části od vstupu je umístěna velká sedací vlna, která svou výškou a zvlněním vytváří pro studenty tři samostatné klidové zálivy k odpočinku. Z vnější strany vlnitého koženého pláště jsou umístěny dubové pracovní desky umožnující rychlé pracovní aktivity ve stoje. Digitální nástěnky umístěné na stěnách vstupního lobby sdělují studentům potřebné a aktuální denní informace. Oboustraně od vstupu za těmito dvěma zónami jsou umístěny dvě stávající schodiště propojující 1NP s 2NP. Původně nevyužitý prostor pod schodištěm jsme použili k umístění šatních skříněk sloužících studentům k odkládaní jejich osobních věcí. Na jednoduchý design skřínek jsme navázali novým obkladem schodiště a zábradlí. Je řešen v obkladu z dubových prken,  horní zábradlí schodištového zrcadla je řešeno z dubových masivních hranůlků. Tyto hranůlky jsou v prostoru zopakovány na několika akustických nástěných panelech ve vstupní části v 1NP. Schodiště se tak stalo výraznou dominantou foyer. Prostor se celkově přítomností dřeva zateplil. Dálší sestava úložných skříněk je umístěna naproti hlavnímu vstupu. Na obou koncích hlavního prostoru symetricky od vstupu jsme navrhli před prostorem výtahů nábytkovou sestavu “koza”, kterou jsme použili i v dalších částech objektu, a kterou detailněji popisujeme níže.

Ve 2NP je umístěn ve střední části prostoru stávající gastro provoz školního bufetu. Proto návrh zapracoval i tuto skutečnost a navržený mobiliář slouží i potřebě bufetu, tedy ke stravovacím účelům. V pravé části prostoru se nachází nejklidnější část interiéru, a proto jsme do ní umístili zónu s pohodlným sezením umožnující práci jak jednotlivci, tak i celým skupinám. Je řešena pomocí lavice půdorysně sestavené do tvaru písmene “E”. Menší stolky umožňují sestavovat  sezení do různě velkých sestav dle potřeby studentů. Místo je částečně bokem od hlavních kominikačních koridorů, a proto je vhodné na klidnější edukativní či odpočinkové činnosti.

1NP a 2NP jsou vizuelně a stavebně propojeny pomocí dvou stropních světlíků, které pomocí skleněného zastřešení 2NP umožnují distribuci denního světla do prostoru přízemí. Díky rozměru půdorysné plochy obou světlíků přícházela fakulta ve 2NP o množství prostoru a nemohla ho prakticky vhodně využít. Z pohledu využitelnosti byl tento prostor v podstatě funkčně uzkým komunikačním prostorem čtyř ochozů. Z tohoto důvodu jsme v návrhu přišli s opatřením rozšířit plochy ochozů, a tím nepatrně zmenšit plochu světlíků. Konstrukce zábradlí kolem nově vzniklého stavebního otvoru nám posloužila pro vynesení pracovního pultu a pevně přichycených stoliček. Tímto opatřením jsme výrazně navýšili kapacitu prostoru. Přední čelo pultu orientované do prostoru 2NP je opláštěno černým plechem a směrem do světlíku je opláštěno dubovými hranůlky, které se vizuelně uplatnují i zpři pohledu z 1NP a které jsou v prostoru, jak již bylo zmíněno, použité na dalších místech. Původně půdorysně obdelníkové světlíky jsme v rámci zmenšení v rozích rovněž zaoblili, aby navazovaly na tvarové řešení celkové koncepce interiéru. Proto půdorysy pracovních desek jsou v čelech půlkružnicové. Jedná se o výhodný tvar zhlediska pohybu studentů. Deska je řešena z bílého umělého kamene jako je tomu na všech pracovních deskách. Sezení je pevně spojeno s konstrukcí zábradlí a je vynesené na ocelových konzolkách. Samotný sedák se středovým otvorem je řešen z dubového dřeva a tvarově je inspirován donutem. Je navržen tak, aby navazoval na zvolené výtvarné řešení.

Nabytková sestava “koza“ je umístěna v prostoru na několika místech. Dvojice je umístěna ve středu a dvojice pak na každém z konců koridoru v místě výtahů. Je vždy složena z pracovního stolu s dvěma lavicemi. Konstrukce stolu je řešena pomocí čtyř dubových nohou, které v úrovni nad hlavami studentů přechází výrazným poloměrem do vodorovné hrazdy sloužící k umístění živých květin. Jelikož se nacházíme ve školním prostředí polička na květiny je provedena v hravé svítící barvě, aby byla sestava nábytku veselá. Rovněž se jedná o vtipný odkaz toho, že si podstatné informace rovněž zvýrazníme zvýraznovačem. Pudorysně zaoblené rohy stolových desek se tváří přátelsky a jsou zdůvodu údržby řešeny z umělého bílého kamene. Bílá deska zabstraktňuje navržený prvek. Na bocích konstrukce jsou umístěny věšáčky na zavěšení oblečení. Kožené lavice jsou řešeny bez opěradel a jsou tvarově zaoblené, aby v uživateli evokovali příjemný pocit. Jsou inspirovány hlavičkou hříbku a opět výrazným způsobem vycházejí z tvarové a výtvarné koncepce celku.

Potřebovali jsme v otevřeném prostoru vytvořit vertikální optické předěly, které prostor rozdělí a vymezí na jednotlivé zóny. Psychologicky tak studentům vytváří bariéru mezi frekventovanou částí a vymezeným místem k odpočinku, samostudiu nebo zábavě. Z důvodu výšky konstrukce se nám podařilo dostat prvek dřeva do úrovně očí a původní sterilní prostor jsme zateplili přítomností přírodního prvku. Přítomnost květin, které jsou umístěny ve výšce nad hlavami sedících studentů prostor zútulňují a vytvářejí jakýsi zelený baldachýn. Opět v návrhu pracujeme se zaoblenými částmi konstrukce, které působí přívětivě. Vybízejí uživatele k zastavení, odpočinku a dobití vlastní energie, či energie svého netobooku.

Dalším prvkem mobiliáře jsou lineární lavice, které jsme umístili v různých zónách dle potřeby. Sedák lavice je řešen z dubového masivního dřeva a opěrák je čalouněný kůží s výrazným bombírováním. Měkce tvarovaný opěrák navazuje na motiv zaoblení a zařazuje se tím do jedné rodiny námi navržených prvků mobiliáře. K lavici je navržen stolek ve dvou rozměrových provedeních. Je řešen z desky z bílého umělého kamene s dřevěným nákližkem a ocelovou centrální podnoží provedenou v černé barvě.

Vzhledem k tomu, že fakulta připravuje své studenty k úspěšnému uplatnění v oboru, nábytek je doplněn o celou řadou technologických  výdobitků. Společnosti dnes již automaticky očekávají od svých zaměstnanců dovednosti v oblasti používání IT, a proto integrováním technologie do navrženého nábytku se stalo praktickým nástrojem tak i hravou edukací. Informace se sděluji v prostoru na digitálních nosičích. Některé z nich jsou opatřeny interaktivním dotykovým displayem. V nábytku jsou zabudované zásuvky pro flexibilní připojení a do stolových desek jsou zafrézovány indukční nabíjecí stanice pro dobíjení mobilních telefonů.  Sedací nábytek je opatřen sensory a studenti tak mohou dle aplikace zjištovat aktuální obsazenost v prostoru či bufetu, jednoduše přes jejich mobilní aplikaci. Květiny budou automaticky živeny a zavlažovány automatickým systém s pomocí sensorů a aplikace, kterou studenti PEF v rámci studijního programu aktuálně vytvářejí. V praxi zde probíhá aplikace získaných dovedností do prostředí, ve kterém si výsledek okamžitě ověří.

08.03.2019

Partneři

GENERÁLNÍ PARTNER

PARTNEŘI KATEGORIÍ

HLAVNÍ PARTNEŘI

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI PRO ČR

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI PRO SR

Tento web používá soubory cookie.

Soubory cookie používáme k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti. Informace o vašem používání našich stránek také sdílíme s našimi partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýzy, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které shromáždili při vašem používání jejich služeb

Zakázat vše
Upravit jednotlivě
Povolit vše