PŘIHLÁŠKA

PŘIHLÁŠKA

Prihlaska du souteze Interier roku

Uzávěrka přihlášek druhého ročníku soutěže je
20. 2. 2020.


(přihláška ke stažení na konci této strany,
pro dotazy pište na info@interierroku.cz) 

Vyhlášení výsledků proběhne jako vrcholný bod kongresu Living Forum,
který se bude konat 31. 3. 2020 v Centru současného umění DOX v Praze.
Každý z přihlašovatelů má právo na dvě volné vstupenky.

Kdo může přihlásit interiér?
Přihlásit interiér může jeho autor, stejně jako například dodavatel zařizovacích předmětů atd., které autor použil. Součástí přihlášky je však čestné prohlášení přihlašovatele o souhlasu autora, ale zejména majitele interiéru, a v případě umístění v soutěži i souhlas s uveřejněním fotografií v médiích.

Přihlášeny mohou být interiéry v kategoriích podrobně definovaných v Pravidlech a podmínkách soutěže, které jsou součástí přihlášky
(ke stažení na koci této strany),
a to pokud byly realizovány
od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.

V případě dotazů pište na
info@interierroku.cz