PRAVIDLA

 

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE:

1.

Do soutěže Interiér roku 2023 mohou být přihlášeny interiéry, které byly navrženy profesionálem z ČR nebo SR a dokončeny v období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

2.

Přihlašovatel zařadí přihlášený interiér do jedné z šesti uvedených kategorií:

a/ Soukromý interiér (novostavba), tj. interiér domu či bytu mladší pěti let, který byl dokončen ve sledovaném období (viz bod č.1). Jedná se zejména o interiéry developerských projektů, rodinných domů atd.

b/ Soukromý interiér (rekonstrukce), tj. rekonstrukce nebo redesigning bytových nebo rodinných domů starších pěti let v jakémkoliv rozsahu, který byl dokončen ve sledovaném období (viz bod č.1).

c/ Soukromý interiér (nízkonákladové bydlení), tj. stavba nebo rekonstrukce, jejíž pořízení má evidentně nižší rozpočet, než jaký je pro daný typ a velikost prostoru obvyklý a je vnímána jako výzva založená mj. na nápaditých řešeních, promyšlené volbě materiálů, ale i rafinovaném výběru a kombinaci zařizovacích předmětů atd.  

d/ Veřejný interiér (restaurace a hotely), tj. prostory restaurací, kaváren, čajoven, bister, interiéry hotelových pokojů, recepcí a lobby atd., které byly dokončeny ve sledovaném období (viz bod č.1). 

e/ Veřejný interiér (obchody, služby, školy, zdrav. zařízení ap.), tj. prostory obchodů, provozoven služeb (kadeřnictví apod.) , cestovních kanceláří, knihoven, bank, nemocnic, škol atd., které byly dokončeny ve sledovaném období (viz bod č.1). 

f/ Veřejný interiér (kanceláře, huby a coworkingová centra), tj. prostory kanceláří, hubů a coworkingových center atd., které byly dokončeny ve sledovaném období (viz bod č. 1)

3.

Přihlásit interiér může jeho autor, stejně jako například dodavatel zařizovacích předmětů, které autor použil.

4. Podáním přihlášky přihlašovatel stvrzuje, že:

a/ majitel i autor interiéru souhlasí s uvedením fotografií a popisu interiéru (ve formě souvislého textu) na stránkách hlavního mediálního partnera (s možností otevření diskuze pod článkem), na internetových stránkách pořadatele a pro jeho propagační účely, v tiskové zprávě, v albu přihlášených a vítězných návrhů a na stránkách mediálních partnerů.

b/ přihlašovatel má právo poskytovat fotografie přihlášených interiérů k uveřejnění třetími stranami v souladu s předchozím odstavcem (4a).

c/ autoři fotografií nevznesou vůči pořadateli soutěže žádné finanční nároky v souvislosti s uvedením fotografií podle předchozího odstavce (4a).

5.

Pořadatel nezaručuje, že každý z přihlášených interiérů bude publikován. Záleží to zejména na kvalitě samotného interiéru, ale i kvalitě, velikosti
a množství poskytnutých fotografií.

6.

Pořadatel zaručuje, že publikovány na stránkách hlavního mediálního partnera, na stránkách mediálních partnerů a na stránkách pořadatele budou interiéry, které se propracují do finále,a vítězové.

7. Pořadatel se zavazuje, že:

a/ soukromé interiéry budou ve všech tištěných i elektronických výstupech lokalizovány velmi obecně, například pouhým uvedením města a u malých měst jen uvedením oblasti nebo kraje, a to v rámci zajištění soukromí majitele. Přesné znění si stanoví přihlašovatel.

b/ u soukromých interiérů nechá z důvodu bezpečnosti a zachování soukromí majitele vyretušovat identifikovatelný prvek ve výhledu z okna (např. Petřínskou rozhlednu), a to pokud si to bude přihlašovatel výslovně přát.

c/ u veřejných interiérů bude lokalizace uvedena podle přání přihlašovatele, a to v souladu s obvyklými pravidly daného média.

8. Pořadatel se zavazuje:

a/ držet v tajnosti jméno a veškeré kontakty na majitele interiéru, pokud si výslovně nebude přát jinak.

b/ uvádět na vlastních stránkách i v médiích kontakty na přihlašovatele v rozsahu ne větším, než si to přeje.

c/ uvádět ve všech výstupech autora ve formátu: Jméno / název studia / web.

 

POŽADOVANÁ SOUTĚŽNÍ DOKUMENTACE:

9.

Součástí přihlášky musí být:

a/ Nejméně 7 (slovy sedm) fotografií interiéru v tiskové kvalitě ve formátu JPG, a to minimálně velikosti 148 x 210 mm (A5) v rozlišení 300 DPI. Větší formát a větší množství fotografií dává vyšší šanci na publikování na stránkách mediálních partnerů. V případě dotazů pište na info@interierroku.cz

b/ Obě kategorie Soukromého interiéru musí VŽDY obsahovat fotografii hlavního interiéru a fotografie nejméně dalších dvou místností.

c/ Půdorys interiéru v elektronické podobě (může být i velmi schematický), nejlépe ve formátu PDF (případně JPG).

d/ Autorskou zprávu nebo jakkoliv strukturovaný popis interiéru, a to v rozsahu nejméně 20 řádků psaných písmem Times Roman velikosti 12 a řádkování 1,5. Po stylistické stránce může být text i velmi jednoduchý. V případě potřeby pořadatel text upraví a zašle zpět k překontrolování.

e/ Důležité součásti autorské zprávy jsou zejména informace o:

 

zadání ze strany investora

neobvyklých požadavcích investora

velikosti interiéru

zvláštních okolnostech a specifikách stavby nebo rekonstrukce

použitých materiálech

inovativních řešeních nebo postupech

zvláštnostech z pohledu autora interiéru

jméno fotografa

 

(všechny tyto body samozřejmě nemusejí být naplněny)

 

10/ Fotografie, půdorysy atd. doporučujeme zaslat v souboru zip přes www.uschovna.cz, a to na adresu prihlaska@interierroku.cz

 

 

TECHNICKO-ORGANIZAČNÍ INFORMACE:

11/

Uzávěrka přihlášek je 28. 2. 2024

12/

Přihlášené interiéry budou na stránkách pořadatele umístňovány až od 15. 4. 2024, ale někteří mediální partneři včetně hlavního mediálního partnera je mohou publikovat již dříve, a to s jasným odkazem, že daný interiér se účastní soutěže Interiér roku 2023,a s uvedením autora.

13/

Odborná porota složená z 18 členů rozhodne o třech finalistech a vítězích v každé ze šesti kategori. Vyhlášení vítězů proběhne 14. 5. 2024

14/

Interiér je do soutěže přihlášen, pokud je pořadateli doručena kompletní dokumentace v souladu s bodem 9 a na účet pořadatele připsán přihlašovací poplatek.

15/ Přihlašovací poplatek je hrazen vždy v českých korunách a jeho výše je 5 500 Kč + 21% DPH (tzn. 6 655 Kč) za jeden přihlášený interiér do jakékoliv kategorie. Poplatek je hrazen na účet 107-5296230237/0100, IBAN: CZ1601000001075296230237. Variabilní symbol obdrží přihlašovatel od kontaktní osoby IBD, kterou je osloven s možností zúčastnit se soutěže.

16/

Pořadatelem soutěže je:

INSTITUT BYTOVÉHO DESIGNU s.r.o., Přístavní 1423/33, 170 00 Praha 7, Holešovice, IČO: 019 15 061, DIČ:CZ019 15 061, www.interierroku.cz

17/

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit pravidla během soutěže či rozhodnout o přerušení či úplném zrušení soutěže (při zrušení soutěže se poplatek v plné výši vrací). 

18/

Přihlašovatel souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem 110/2019 Sb.
a s nařízením Evrop. parlamentu a Rady EU 2016/679, jak je uvedeno na www.interierroku.cz.

Partneři

OFICIÁLNÍ VŮZ

GENERÁLNÍ PARTNER

PARTNER KATEGORIE

HLAVNÍ PARTNEŘI

OFICIÁLNÍ SPONZOR ČASOMÍRY

PARTNER FASHION SHOW

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI PRO ČR

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI PRO SR

Tento web používá soubory cookie.

Soubory cookie používáme k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti. Informace o vašem používání našich stránek také sdílíme s našimi partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýzy, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které shromáždili při vašem používání jejich služeb

Zakázat vše
Upravit jednotlivě
Povolit vše