VSTUPNÍ PROSTORY DIVADLA KOMEDIE, PRAHA

VSTUPNÍ PROSTORY DIVADLA KOMEDIE, PRAHA

 

Nové vedení Městských divadel pražských dostalo na starost i provozování Divadla Komedie. Znovu otevřená scéna potřebovala čerstvého ducha pro nový start. Autoři nezasahovali do stavebních dispozic, prostor nechali vyčistit, obnovit osvětlení a připravit mobiliář tak, aby se stal přirozenou součástí prostor.

(kategorie: veřejný interiér II; autor a přihlašovatel: Mgr. David Marek a Ing. arch. Tomáš Hrubý, spolupráce Ing. arch. Anton Ostakh, Ing. arch. Markéta Březinová, DL STUDIO, s.r.o., www.dlstudio.cz)

Nové vedení Městských divadel pražských dostalo na starost provozovaní vedle divadla ABC a divadla Rokoko nově i Divadlo Komedie. Znovu otevřená scéna potřebovala vyčistit po letech různého divadelního provozu a čerstvého ducha pro nový start. To se mělo týkat i vstupních prostor s kavárnou a prostor foyeru o patro níže.

Vstupní prostor – foyer s kavárnou a foyer o patro níže nemá sloužit pouze zaměstnancům a návštěvníkům divadelních představení, ale má být otevřen všem hostům po celý den. Měl být využíván pro doprovodné akce divadla, jako jsou autorská čtení textů, výstavy, diskuze, drobné divadelní a hudební produkce. Měl se stát další přirozenou kulturní platformou divadla, které je samo svým charakterem divadlem novátorským a hledá různé cesty k návštěvníkům.

 

Prostory pro divadlo vznikly v roce 1929 v rámci nové funkcionalistické budovy Báňského úřadu architekta Josefa K. Říhy. Původně zde hrál se svým souborem Vlasta Burian.

Foyer divadla je patrový – na úrovni pasáže je umístěna kavárna, o úroveň níže je pak prostor vymezen pro doprovodné akce. Je to otevřený prostor s důstojnými kamennými obklady, prosvětleným skleněným stropem ve dvoře budovy a impozantním schodištěm, které zároveň nově slouží, jako hlediště pro diváky (k dispozici jsou i měkké polštářky).

 

Do stavebních dispozic a povrchů jsme nechtěli zasahovat. Prostor se vyčistil, obnovili jsme osvětlení a připravili mobiliář tak, aby se stal přirozenou součástí prostor. Zároveň více akceptujeme charakter otevřené kulturní instituce, která v sobě spojuje více funkcí.

Prostor pro kavárnu je rozdělen do více bloků, respektuje stávající dispozice divadla. Výdejní pult a hlavní prostory k sezení jsou umístěny ve vstupním foyeru, který umožňuje vstup hostům přímo z ulice. Kromě čalouněných lavic s kavárenskými stoly je zde velké množství variabilních stolů. Materiálově jsme se snažili držet charakteru stávajících divadelních prostor. Černé sklo, černé dřevo, červené čalounění.

Spodní foyer v 1. podzemním podlaží byl původně pouze šatnou. Zde jsme vytvořili variabilní prostor pro hosty, diskuze, hudební a divadelní produkce. Velká křesla a sofa charakterizují tento klidný prostor. Akustická stěna zlepšuje prostor pro hudební produkce. Kulatá zrcadla a nástěnná světla asociují divadelní šatnu. Prostor je orientován tak, aby hosté mohli produkce sledovat ze širokého schodiště.

Otevřený prostor nejnižšího foyeru slouží výstavám a dalším aktivitám. Zvláštností zde umístěné divadelní šatny je systém uzamykatelných skříněk pro hosty, v Čechách ne příliš obvyklý.

 

08.03.2019