ABSOLUTNÍ VÍTĚZ A VÍTĚZ KATEGORIE SOUKROMÝ INTERIÉR - REKONSTRUKCE

04.04.2019
ilustrační obrázek

 

DŮM STAVITELE JOHANNA UNGERA, ZNOJMO

Autoři nalezli dům v zachovalé formě, příliš se postupem času nezměnil, většina prvků jako okna, dveře, kování, štuky, atd. zůstala zachována. Jako by dům chátral do krásy. Dům bylo třeba adaptovat na současný komfort obývání. Podmínkou bylo zasahovat co nejméně do stávajících konstrukcí. Po rekonstrukci vznikla v přízemí kancelář a v první patře byt.

(kategorie: rekonstrukce; autor a přihlašovatel: Ing. arch Jan Hora, MgA. Barbora Hora, Ing. arch. Jan Veisser, ORA, www.o-r-a.cz)

FINALISTA KATEGORIE - SOUKROMÝ INTERIÉR REKONSTRUKCE

04.04.2019
ilustrační obrázek

 

LOFT 32, ZLÍN

Loft se nachází v osmém podlaží bývalé etážové výrobní budovy v areálu Baťovy továrny s výhledem na zelené jádro města. Ambicí interiéru je maximální zapojení obrazu města do prostoru bytu. Na reltivně malé plošw vznikl velkorysý trojrozměrný koncept s mnoha skrytými komplementární prostory.

(kategorie: rekonstrukce; autor a přihlašovatel: Petr Janda, Anna Podroužková, Maty Donátová, Bára Simajchlová, PETR JANDA/BRAINWORK, www.petrjanda.com)

FINALISTA KATEGORIE - SOUKROMÝ INTERIÉR REKONSTRUKCE

03.04.2019
ilustrační obrázek

 

FUNKCIONALISTICKÁ VILA NA BABĚ, PRAHA

Autoři navrhli rekonstrukci funkcionalistického domu od architekta Fr. Kerharta tak, aby významně nezměnili hmotu domu a fasády. Původní dispozice byla v některých částech domu komplikovaná, bylo nutné prostor vyčistit a odstranit zásahy z dob minulých. V interiéru je materiálově zachovaná čistota, jednoduchost a funkcionalistický duch domu.

(kategorie: rekonstrukce; autor a přihlašovatel: Ing. arch. Magdalena Rochová a Ing. arch. Radek Jaroušek, JRA JAROUŠEK ROCHOVÁ ARCHITEKTI, www.jra.cz)

VÍTĚZ KATEGORIE - SOUKROMÝ INTERIÉR NOVOSTAVBA

03.04.2019
ilustrační obrázek

 

STAVENÍ SE STODOLOU NA VYSOČINĚ

Na půdorysné stopě bývalého statku v centru obce vznikl dům a stodola. Obytný prostor s kuchyní je částečně otevřený do krovu, krb dotváří pohodlí a rodinnou atmosféru. Stodola slouží na parkování a skladování věcí. Interiér je neutrální, aby příliš nekonkuroval okolní krajině, hlavní kombinací je bílá omítka a dřevo.

(kategorie: novostavba; autor a přihlašovatel: Ing. arch. Pavel Machar a Ing. arch. Radek Teichman, spolupráce Štěpán Svačina, MACHAR TEICHMAN s.r.o., www.macharteichman.com)

FINALISTA KATEGORIE - SOUKROMÝ INTERIÉR NOVOSTAVBA

03.04.2019
ilustrační obrázek

 

VENKOVSKÝ DŮM PRO RODIČE, STŘEDNÍ SLOVENSKO

Stavbu domu iniciovaly děti pro své rodiče, kteří dobře znají místní krajinu. Dům je starý i nový současně. Starý v respektování ověřených principů a zkušeností v bydlení ve známé krajině. Nový v respektování požadavků na moderní bydlení a pohodlí. Samotný interiér domu je jednoduchý, založený na kombinaci dřeva a surových materiálů, podtržený tóny bílé a šedé barvy.

(kategorie: novostavba; autor a přihlašovatel: Norbert Šmondrk, KFA NORBERT ŠMONDRK, spol. s r.o., www.kfa.sk)

FINALISTA KATEGORIE - SOUKROMÝ INTERIÉR NOVOSTAVBA

03.04.2019
ilustrační obrázek

 

PŘÍBĚHY POKOJŮ V MARINA ISLAND, PRAHA

Návrh interiéru vznikl jako vzorový byt pro investora, který nechal autorům naprosto volnou ruku. Ti navrhli ke každému pokoji jeho příběh a poté je spředli do jednoho celku. Každé téma dostalo vlastní barvu a místnost, inspiraci vnesla samotná funkce místnosti. Největší výzvou pro autory bylo použití nábytkových boxů na skleněné stěně.

(kategorie: novostavba; autor a přihlašovatel: Jan Tomáš Cieśla, ARCHICRAFT s.r.o., www.archicraft.cz)

VÍTĚZ KATEGORIE - VEŘEJNÝ INTERIÉR I

03.04.2019
ilustrační obrázek

 

THE EATERY, PRAHA

Holešovické bistro svým dvojjazyčným názvem naznačuje hlavní koncept projektu – jídelna divadlem. Architektura vytváří scénu pro představení, které se odehrává v kuchyni na talíři. Jádrem kompaktního prostoru restaurace je otevřená kuchyně. Neobvyklé použití obvyklých materiálů jasně vymezuje jednotlivé funkce a dává vzniknout novým souvislostem.

(kategorie: veřejný interiér I; autor a přihlašovatel: Ing. arch. David Neuhäusl, Ing. arch. Matěj Hunal, NEUHÄUSL HUNAL, www.neuhauslhunal.cz)  

FINALISTA KATEGORIE - VEŘEJNÝ INTERIÉR I

03.04.2019
ilustrační obrázek

 

HOTEL LOTRINSKÝ, VELKÉ PAVLOVICE

Monumentální barokní sýpka byla postavena na konci 18. století. Sloužila ke shromažďování společných zásob obilí pro léta neúrody. Po kompletní rekonstrukci vzniklo 42 prostorných pokojů a konferenční sály. V interiéru bylo zachováno maximum původních prvků, které jsou postupně doplňovány tradičními výšivkami a tisky na textil.

(kategorie: veřejný interiér I; autor a přihlašovatel: Ing. arch. Eva Eichlerová a Ing. arch. Zdeněk Eichler, spolupráce Ing. arch. Martina Matušková a Ing. arch. Přemysl Valový, EA ARCHITEKTI s.r.o., www.ea-architektu.cz)

FINALISTA KATEGORIE - VEŘEJNÝ INTERIÉR I

03.04.2019
ilustrační obrázek

 

BISTRO NA NOVÉ RADNICI, PRAHA

Interiér nového bistra na pražském magistrátu tvoří světlý, čistý a otevřený prostor, který respektuje kontext významné historické budovy. V maximální míře tu jsou použity přírodní materiály. Autoři dali vyniknout původním místnostem, které nyní působí mnohem velkoryseji a díky použitému jemnému ornamentu i zajímavěji.

(kategorie: veřejný interiér I; autor a přihlašovatel: Juraj Calaj, Vítězslav Danda, Ivan Boroš, EDIT ARCHITECTS s.r.o., www.editarchitects.com)

VÍTĚZ KATEGORIE - VEŘEJNÝ INTERIÉR II

03.04.2019
ilustrační obrázek

 

VODÁRENSKÁ VĚŽ S OBSERVATOŘÍ, PRAHA

Letenská vodárenská věž byla postavena ve druhé polovině 19. století a od té doby prošla mnoha přestavbami. Areál momentálně slouží jako centrum mládeže. V nejvyšším místě prostoru vznikl nový společenský sál, ze kterého je přístupný ochoz věže, pozorovací kabina periskopu a schodiště do krovu.

(kategorie: veřejný interiér II; autor a přihlašovatel: Petr Hájek, Tereza Keilová, Cornelia Klien, Benedikt Markel, Martin Stoss, PETR HÁJEK ARCHITEKTI, s.r.o., www.hajekarchitekti.cz)

FINALISTA KATEGORIE - VEŘEJNÝ INTERIÉR II

03.04.2019
ilustrační obrázek

 

ZÓNA PRO UMĚNÍ 8SMIČKA, HUMPOLEC

Bývalá torvárna na vlněné látky prošla zásadní proměnou a celý objekt byl přestavěn na zónu pro umění 8smička. Většina prostoru je věnována českému modernímu a současnému umění, přednáškám, apod. Nachází se zde také kavárna, knihkupectví, depozitář. Originální autorská stavebnice Špulka v auditoriu byla připravena na míru Atelierem SAD, všech 28 špulek má několik funkcí.

(kategorie: veřejný interiér II; autor: Luděk Rýzner a František Čekal, OK PLAN ARCHITECTS, www.okplan.cz; přihlašovatel: NADAČNÍ FOND 8SMIČKA, www.8smicka.com)

FINALISTA KATEGORIE - VEŘEJNÝ INTERIÉR II

03.04.2019
ilustrační obrázek

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ RUDA, VRATISLAVICE NAD NISOU

Stějně jako celá budova, tak i interiér je velice strohý, oproštěný od zbytečných předmětů a zneklidňující barevnosti. Měl by působit velice čistě , subtilně, jednoduše a nehmotně. Autoři se snažili vytvořit prostředí pro podvědomou výchovu dětí a jejich vnímání prostoru, kvality materiálů a nevtíravého vkusu bez ambicí na přemrštěný design.

(kategorie: veřejný interiér II; autor a přihlašovatel: Ing. arch. Petr Stolín a Ing. arch. Alena Mičeková, PETR STOLÍN ARCHITEKT s.r.o., www.stolin58.com)

VÍTĚZ KATEGORIE - CENA GENERÁLNÍHO PARTNERA VELUX

03.04.2019
ilustrační obrázek

 

RODINNÝ DŮM V MALÉ SKÁLE

Hlavním motivem pro ztvárnění interiéru byl respekt k okolní přírodě a používání přírodních materiálů. Proto architekt zvolil jako nosné motivy dubové dřevo, lakované povrchy v odstímu bílé a béžové a obklad velkoformátovou keramikou v zemitém šedém dekoru. Citlivým prvkem je rovněž práce s nepřímým osvětlením, které dává velkoryse pojatému prostoru několik možných scén.

(kategorie: novostavba; autor a přihlašovatel: Ing. arch. Filip Hejzlar, DE.FAKTO CZ, s.r.o. www.defakto.cz)

FINALISTA KATEGORIE - CENA GENERÁLNÍHO PARTNERA VELUX

03.04.2019
ilustrační obrázek

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ RUDA, VRATISLAVICE NAD NISOU

Stějně jako celá budova, tak i interiér je velice strohý, oproštěný od zbytečných předmětů a zneklidňující barevnosti. Měl by působit velice čistě , subtilně, jednoduše a nehmotně. Autoři se snažili vytvořit prostředí pro podvědomou výchovu dětí a jejich vnímání prostoru, kvality materiálů a nevtíravého vkusu bez ambicí na přemrštěný design.

(kategorie: veřejný interiér II; autor a přihlašovatel: Ing. arch. Petr Stolín a Ing. arch. Alena Mičeková, PETR STOLÍN ARCHITEKT s.r.o., www.stolin58.com)

FINALISTA KATEGORIE - CENA GENERÁLNÍHO PARTNERA VELUX

03.04.2019
ilustrační obrázek

 

HOSTINEC FARA, LOUČNÉ NAD DESNOU

Historická budova fary z přelomu 19. a 20. století byla přeměněna na horský hostinec. Autoři se snažili využít co nejvíce původních prvků, např. bývalé vstupní dveře fary byly zrenovovány a využity pro vchod na toalety. Prostor v hlavní části nad barem je otevřený až do krovu a přiznané konstrukční prvky se odkrývají v celé své kráse.

(kategorie: veřejný interiér I; autor a přihlašovatel: Ing. arch. Petr Lazarov, Ing. arch. Helena Flodrová, Ing. arch. Zuzana Vaňková, FANDAMENT ARCHITECTS s.r.o., www.fandament.eu)

VÍTĚZ KATEGORIE - CENA NOVINÁŘŮ

03.04.2019
ilustrační obrázek

 

HOTEL CHATEAU CLARA FUTURA, DOLNÍ BŘEŽANY

Autoři projektu přijali výzvu oživit historické prostory, vrátit jim původní hodnotu a obohatit je o prvky moderní soudobé architektury. V budově zámeckého objektu je umístěn hotel. Unikátní prostor bývalého nádvoří zámku byl zastřešen, což umožnilo využít tuto část jako hotelové lobby s recepcí, barem a společenským prostorem.

(kategorie: veřejný interiér I; autor a přihlašovatel: Barbora Škorpilová, MIMOLIMIT s.r.o., www.mimolimit.cz, spolupráce Oldřich Hájek, SHA-ŠAFER HÁJEK ARCHITEKTI s.r.o., www.sha.cz)

FINALISTA KATEGORIE - CENA NOVINÁŘŮ

03.04.2019
ilustrační obrázek

 

PANELOVÝ BYT S OČIMA MARILYN, PRAHA

Při rekonstrukce starého panelákového bytu dostali autoři naprosto volnou ruku, a tak nechali zbourat veškeré příčky a nevyhovující umakartové jádro. Z malého 2+1 udělali nové 2+kk se samostatnou šatnou. Celým interiérem se prolínají diagonálně natočené prvky, které korespondují s polygonovou hravostí ručně malovaného portrétu Marilyn Monroe, která dodává bytu na originalitě a jedinečnosti.

(kategorie: rekonstrukce; autor a přihlašovatel: Ing arch. Zuzana Řepíková a Ondřej Krynek, DESIGNPRO.CZ, www.designpro.cz)

FINALISTA KATEGORIE - CENA NOVINÁŘŮ

03.04.2019
ilustrační obrázek

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ RUDA, VRATISLAVICE NAD NISOU

Stějně jako celá budova, tak i interiér je velice strohý, oproštěný od zbytečných předmětů a zneklidňující barevnosti. Měl by působit velice čistě , subtilně, jednoduše a nehmotně. Autoři se snažili vytvořit prostředí pro podvědomou výchovu dětí a jejich vnímání prostoru, kvality materiálů a nevtíravého vkusu bez ambicí na přemrštěný design.

(kategorie: veřejný interiér II; autor a přihlašovatel: Ing. arch. Petr Stolín a Ing. arch. Alena Mičeková, PETR STOLÍN ARCHITEKT s.r.o., www.stolin58.com)

Partneři

PARTNER PRO KULTURU

GENERÁLNÍ PARTNER

PARTNEŘI KATEGORIÍ

HLAVNÍ PARTNEŘI

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI PRO ČR

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI PRO SR

Tento web používá soubory cookie.

Soubory cookie používáme k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti. Informace o vašem používání našich stránek také sdílíme s našimi partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýzy, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které shromáždili při vašem používání jejich služeb

Zakázat vše
Upravit jednotlivě
Povolit vše