VÍTĚZ KATEGORIE - VEŘEJNÝ INTERIÉR II

VÍTĚZ KATEGORIE - VEŘEJNÝ INTERIÉR II

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA AMOS PRO PSÁRY A DOLNÍ JIRČANY

Nová škola volně doplňuje zástavbu na okraji obce. Její společné prostory slouží také jako komunitní centrum. Interiér budovy je volně plynoucí prostor vytvářející přirozeně ohraničené zóny s rozdílnou mírou intimity podle plánovaného využití. Srdcem školy se stal multifunkční prostor jídelny. Výukové prostory jsou umístěny v přilehlých křídlech budovy.

(kategorie: veřejný interiér II; autor a přihlašovatel: Štefan Šulek, SOA ARCHITEKTI, s.r.o., www.s-o-a.cz)

Interiér školní budovy je navržen jako volně plynoucí prostor vytvářející přirozeně ohraničené zóny s rozdílnou mírou intimity podle plánovaného využití, tzv. „learning landscape“.

Budova slouží i jako zázemí pro mimoškolní aktivy na principu celodenní školy a v rámci obce plní funkci komunitního centra. Tomu odpovídá členění interiéru s důrazem na kvalitní společné prostory.

Srdcem školy je dvoupodlažní multifunkční prostor jídelny umístěný v centrálním objektu a volně navazující na vstupní foyer. Díky důmyslnému dispozičnímu uspořádání je možné jídelnu přeměnit na auditorium s jevištěm v přilehlé malé tělocvičně, které se do prostoru otevře velkým portálem ve stěně. Místo pro setkávání poskytuje i přilehlá venkovní terasa s pobytovým schodištěm, která zároveň rozšiřuje výukový prostor odborných učeben v přízemí.

Tělocvičny se zázemím umístěné v severozápadní části centrálního objektu potom společně s venkovními sportovišti představují další prostory umožňující široké mimoškolní využití. Veřejnosti je otevřena i školní knihovna orientovaná velkoformátovým oknem do veřejného předprostoru školy.

Výukové prostory jsou umístěné v přilehlých křídlech budovy. Dispoziční uspořádání je založeno na principu klastrů složených ze dvou až tří kmenovým učeben seskupených kolem společné centrální haly. Díky vizuálnímu propojení učeben s halou vzniká jasně ohraničený variabilní prostor pro výuku v mnoha formách, se kterým se mohou jeho uživatelé v rámci velké školy snadněji identifikovat a přizpůsobit si ho. Klastry jsou vertikálně propojené pobytovými schodišti, každý má vlastní barevnou identitu a přístup na venkovní terasu.

Důležitá pro celkový charakter interiéru je práce se dřevem. Je použito jako konstrukční materiál nad vstupním vestibulem a jídelnou, na obkladech stěn a nábytkových vestavbách, parapetech i fasádě a dodává škole hřejivou a domácí atmosféru podpořenou orientačním systémem založeném na principy dětské kresby.

v podkrovních prostorech jednotlivých objektů tak, aby byly trasy rozvodů co nejkratší. Výměna vzduchu probíhá s proměnlivou intenzitou na základě hodnot CO2 v učebnách. V přechodovém a letním období je systém využíván k nočnímu předchlazení budovy pomocí intenzivnějšího větrání.

22.09.2020