SINNERSCHRADER OFFICES, PRAHA

SINNERSCHRADER OFFICES, PRAHA

 

Čeští architekti a německá agentura propojili hlavní myšlenky interiérové a digitální architektury.  Společně hledali a tvořili prostor, který by podpořil jejich kreativitu a nadšení zaměstnanců agentury. Nové kancelářské prostory vznikly ve staré průmyslové budově. Vnitřní prostředí budovy vyzařuje klid, jasnost, sílu a transparentnost.

(kategorie: veřejný interiér II; autor a přihlašovatel: Jan Kurz, KURZ ARCHITECTS s.r.o., www.kurz.archi)

Čeští architekti a německá agentura propojili hlavní myšlenky interiérové a digitální architektury. Během půl roku společně hledali a tvořili prostor pro 60 zaměstnanců agentury, který by podpořil jejich kreativitu a nadšení. Během této doby se rozsah řešení otevřeně a proaktivně měnil, přehodnocoval a optimalizoval, protože musel dodržet pevně stanovený rozpočet a harmonogram.

Mezinárodní spolupráce byla založena na vzájemné důvěře a společné snaze o úspěšnou realizaci.

Kurz architekti navrhli nové kancelářské prostory ve staré průmyslové budově.

Bylo nutné respektovat řád a konstrukci budovy, její industriální charakter se všemi stavebními bloky, rámci i specifickým designem. Tyto prvky si samy říkaly o tvořivý, nekonvenční přístup.

Vnitřní prostředí budovy vyzařuje klid, jasnost, sílu a transparentnost. Architektonické řešení se zaměřuje na lidskost, nikoli na firemní hierarchii. Nesnaží se dělat dojem na ostatní. Je to prostě domov společnosti SinnerSchrader. Otevřený prostor proto skýtá řadu zákoutí i pro neformální komunikaci napříč všemi obory – ať už v průsvitných kójích, rozlehlé kuchyni, závěsných křeslech nebo v místnostech vyčleněných na soustředěnou práci.

Prostor je strukturován podle potřeb jednotlivých týmů s ohledem na interdisciplinaritu, UX, design a technologie. Rozmanitosti bylo dosaženo také použitím širokého spektra materiálů – od Marmolea, pozinkovaných plechů a polykarbonátových desek až po vlněné koberce a dřevěné překližky. To vše je zvýrazněné kombinací starého a nového českého nábytkového designu.

Styčným bodem a významným motivem  je úhlopříčná osa, která slouží jako hlavní koridor či ulice. Postupně otevírá a zároveň spojuje všechny prvky a prostory nepředvídatelným a často překvapivým způsobem. Osa začíná u hlavního vstupu a končí na otevřené terase. Dává celému prostoru dynamiku, propojuje jednotlivce a týmy.

 

08.03.2019