ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY, TŘEBOTOV

ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY, TŘEBOTOV

 

Návrh interiéru navazuje na architektonické řešení nové stavby – přístavby stávající školy. Prostor nechává vyniknout několika specifickým prvkům: interiérové vyhlídce, tribuně s klouzačkou či vertikálnímu bludišti. Celistvost prostoru lze snadno upravit díky mobilním stěnám. Výtvarné řešení je založeno na kombinaci kvalitních přírodních materiálů.

(kategorie: Veřejný interiér II; autor: Ing. arch. Jan Linhart, www.archlin.cz; přihlašovatel: OBEC TŘEBOTOV, www.obectrebotov.cz)

Návrh interiéru navazuje na architektonické řešení nové stavby resp. přístavby stávající školy. Je se stavbou velmi úzce propojen. Řada prvků vnitřního vybavení vychází z dispozičního uspořádání a využívá specifických prostor dané stavby. (interiérová „vyhlídka“, tribuna s klouzačkou či vertikální bludiště) Tyto detaily tvoří interiér i stavbu jedinečnou. Dispoziční koncept interiéru vychází z jednoho prostoru, který je dále dělitelný mobilními stěnami.

Výtvarné řešení je založeno na jednoduché materiálové kombinaci přirozených přírodních materiálů. (V některých případech bylo nutné je nahradit (z důvodu norem a praktického užití) umělou náhradou.) Základní barevné řešení je neutrální a vychází z předpokladu, že děti svou tvořivou pestrostí tento rámec doplní. Základ je zpestřen střídmým doplněním několika barev a především grafikou posuvných stěn. Mobilní stěny mají důležitou dispoziční i výtvarnou funkci.

Už v návrh budovy byl použit motiv dětských ručiček (otisky skutečných rukou žáků školy a školky) obtisknutých do vnějších ŽB konstrukcí. V interiéru se tento prvek opakuje v podobě barevných obtisků na stěnách chodeb.

Cílem bylo vytvořit prostory podporující pocit svobody a přirozenou kreativitu, která je pro děti typická. Nábytek by měl v tomto záměru podpořit dispoziční řešení. Pro školku a družinu byly navrženy i multiplexové stolky a židličky.

Velice důležitou součástí interiéru jsou graficky pojednané plochy. Tyto plochy jsou většinou barevně výrazné doplněné o „dětské“ kresby případně o moudré texty.

05.04.2021