RODINNÝ DŮM „V NÁLETU“, KŘENICE

RODINNÝ DŮM „V NÁLETU“, KŘENICE

 

Dříve než samotný dům byl na pozemku lesík drobných bříz, tzv. Nálet, což dalo domu nejen název, ale i kontext do kterého autoři chtěli dům začlenit. Interiér domu je jednoduchý a ve světlých tónech. Prostorová rozmanitost, světlo a kompozice konstrukčních prvků jsou hlavními prvky, které utváří interiér domu  mezi břízami.

(kategorie: novostavba; autor a přihlašovatel: Ing. arch. Vojtěch Hybler a Ing. arch. David Dvořák, ARCHPORT s.r.o., www.archport.cz)

Dříve než samotný dům byl na pozemku utěšeně prosperující lesík drobných bříz - „nálet“. Tento fakt dal domu nejen název, ale byl i kontextem, do kterého jsme chtěli dům začlenit.
Jednoduchá hmota domu, jehož proporce v příčném řezu vychází ze čtverce, je záměrně situována v severovýchodní části pozemku, aby před domem zůstalo maximum plochy orientované na jih.
Dům byl záměrně koncipován tak, aby jeho velikost, celková proporce, ale i rozměry okenních a dveřních otvorů byly v souladu s řádem dřevěné konstrukce objektu.

K zjemnění výrazu domu a jeho přirozenému začlenění do kontextu vzrůstajících bříz byla úmyslně zvolena dřevěná fasáda. Výrazným prvkem jižní fasády je posuvný, stínící panel, který se uplatní nejen jako plně funkční prvek, ale dotváří i celkový výraz domu.

Naše studio navrhovalo jak stavbu tak i interiér. Investor měl požadavky na jednoduchý interiér, který měl být hlavně světlý a velmi jednoduchý. Zároveň měl investor omezené finanční možnosti a bylo třeba k návrhu přistoupit velmi pragmaticky a ekonomicky. I přes to chtěli majitelé v domě kus velkorysosti za co nejméně peněz.

Byť dům zvenku působí jako pragmatický dvoupodlažní objekt, vnitřek domu je navržen tak, aby působil naopak maximálně otevřený, velkorysý a útulný. Tohoto je docíleno především různorodou světlou výškou jednotlivých místností. Ve vstupu do domu v přízemí je stejně jako v ložnici a v koupelně světlá výška 2,5 m. Hlavní obytný prostor  sahá do výšky 5,75 m a je otevřen přes obě podlaží domu. Díky tomuto velkorysému řešení a orientaci vůči třem světovým stranám nabízí nespočet, v průběhu dne proměnlivých, světelných atmosfér. Propojovací chodba, z níž do obytného prostoru vcházíme, je záměrně snížena na 2,3 m, aby byla zvýrazněna dramatičnost výškové variability prostoru. V podkroví navazuje na hlavní obytný prostor galerie s pracovnou a dále samostatná ložnice s otevřenou koupelnou a samostatné WC.

Prostorová rozmanitost, světlo a kompozice stavebních a konstrukčních prvků jsou hlavními prvky, které utváří interiér tohoto domu. Nepoužívali jsme žádná předražená křesla, stoly ani židle. V domě nenajdete žádné světlo, které byste našli v katalozích značkových výrobců. Na zemi je obyčejný vinyl, na stěnách bílá malba a v koupelnách je prostý obklad a zařizovací předměty. Na druhou stranu v domě najdete mnoho příjemných zákoutí a průhledů, které jsou záměrně utvářeny liniemi stěn, vnitřního komínu, schodiště, madla zábradlí, ocelového konstrukčního táhla a samozřejmě paprsky slunečního světla.

05.03.2019