RODINNÁ KAPLE U SEDLČAN

RODINNÁ KAPLE U SEDLČAN

 

Autoři se postavili čelem nevšednímu a citlivému zadání investora, který si nechal postavit soukromou kapli pro rodinu a přátele. Základní tvarování stavby vychází ze vzpomínek investora na dětství strávené v Řecku. V interiéru je kaple zcela prostá, základní materiály doplňují pouze ikony z cest rodiny a mobiliář tvořený lokálními řemeslníky.

(kategorie: veřejný interiér II; autor a přihlašovatel: Ing. arch. Tomáš Henel a Ing. arch. Ondřej Fiala, OTA ATELIER s.r.o., www.ota-atelier.cz)

Nevšední a citlivé zadání. Tím pro nás začala práce na návrhu soukromé kaple, uvažované pro rodinu a nejbližší přátele investora. Kaple stojí na soukromém pozemku, v jejím umístění mezi vzrostlými opadavými duby měl stavitel od počátku jasno. Je orientována v ose východ-západ, vstupem se obrací směrem k obci. Tvarování stavby vychází z myšlenek, které její vznik iniciovaly. Investor vyrůstal v Řecku, základní archetyp se zvonicí v průčelí mu byl blízký. Tento model jsme doplnili o přístupy z českého prostředí. Kaple balancuje mezi tradicí a současnými stavebními principy. Jednoduchou hmotu jsme načlenili pásem oken nad bočními stěnami, kde bychom v tradičním pojetí tvořili římsu. Obdobně jsme hledali rovnováhu i v materiálech. Břidlicovou krytinu, žulová ostění a trámový krov jsme doplnili o betonové bloky, které byly ručně vyráběny na místě, přímo v modulu kaple. Bloky v rozměru 80x40x10cm z prostého betonu jsou na delších stranách směrem k podstavě rozšířeny, čímž se výrazněji propisují jednotlivé vrstvy. Tím vzniká charakteristický vzhled zdiva a jde tak o hlavní zdobný prvek stavby.

V interieru je kaple opět zcela prostá. Základní materiály doplňují pouze ikony z cest rodiny a mobiliář tvořený lokálními řemeslníky.

07.03.2019