RESTAURACE SĽUK, BRATISLAVA

RESTAURACE SĽUK, BRATISLAVA

 

Restaurace Sľuk vznikla v budově bývalých koníren v nádherném anglickém parku se vzácnými dřevinami. Požadavkem investora bylo vytvořit bez větších stavebních zásahů univerzální interiér restaurace, která se může snadno přeměnit na prostor na prezentace či kulturní akce spojené se sousedním divadelním a baletním sálem.

(kategorie: veřejný interiér I; autor: Ing. arch. Pavol Senecký, ATELIÉR OBCHODU A CESTOVNÉHO RUCHU s.r.o., www.architekt.sk; přihlašovatel: SLOVENSKÝ ĽUDOVÝ UMELECKÝ KOLEKTÍV, www.sluk.sk)

Prostory restaurace, jejíž interiér měli architekti za úkol vyřešit, se nachází v budově bývalých koníren. Nachází se v anglickém parku se vzácnými druhy listnatých i jehličnatých stromů, které tvoří kompoziční centra jednotlivých zákoutí. Samotný park náleží k šlechtickému sídlo, dominantnímu novogotickém zámku z roku 1843, který byl postaven v duchu anglické gotiky tudorovského období. Spolu s dalšími hospodářskými budovami tvoří rozsáhlý areál.

SĽUK využíval zámeček od roku 1951. V roce 1988 přesunul své sídlo do zmíněné budovy koníren, kde se kromě prostor restaurace nachází i divadelní sál s kompletním zázemím, baletní sály, administrativní prostory a jiné.

Z hlediska projektové dokumentace se řešilo výlučně interiérové dotvoření prostor restaurace, celkové přizpůsobení a sladění návrhu s technickou infrastrukturou objektu, bez jakéhokoli zásahu do stavebních konstrukcí.

Návrh interiéru plně respektuje stávající dispozičně provozní řešení restaurace. Barový pult se zápultím navazuje na kuchyňské zázemí, čímž je zajištěna bezkolizní obsluha a přímý dosah na výrobu jídel. V plné míře se zohledňuje existující vstup, jakož i řešení výplní dveřních i okenních otvorů tak, aby tvaroslovně zapadaly do celkového konceptu vnitřních vstupních prostor budovy.

Výtvarně architektonický návrh je vypracován dle požadavku investora o vytvoření univerzálního prostoru, s možností využití pro restaurační stravování, ale i realizaci kulturně společenských akcí anebo prezentací různého typu.

Prostor restaurace je rozdělen do dvou vzájemně propojených místností, jejichž hlavním sjednocujícím prvkem je horizontální madlo, které je rovněž součástí barového pultu a je tak sjednocujícím prvkem celého prostoru.

Nosným prvkem vstupní místnosti je barový pult, tvaroslovně navržen jako součást interiéru, který svým scénickým pojetím zapadá do charakteru funkčního využití celého komplexu. Tuto celkovou ideu umocňuje i způsob osvětlení. Světelné rampy, z příhradové hliníkové konstrukce, zavěšené v obou místnostech v kombinaci se sádrokartonovým podhledem, vytvářejí velmi výrazný architektonický prvek prostoru. Sádrokartonové podhledy zakrývají jednotlivé rozvody technické infrastruktury a kromě estetické funkce, tak plní i roli krycí.

Osvětlení je navrženo tak, aby dotvářelo požadovanou atmosféru pro jednotlivé typy akcí. Na světelné rampy je možné uchytit i multimediální techniku, k čemu byly přizpůsobeny elektrické rozvody.

Scénické ztvárnění interiéru bylo zvoleno na základě faktu, že uživatel budovy SĽUK se takovýmto způsobem prezentuje široké veřejnosti, vytváří kulturně společenské hodnoty reprezentující nejen sebe, ale i celou společnost.

28.02.2017