RESTAURACE POTEFENÁ HUSA, HRADEC KRÁLOVÉ

RESTAURACE POTEFENÁ HUSA, HRADEC KRÁLOVÉ

 

V konceptu, kde hlavní roli hraje pivo, byl stanoven ústředním bodem interiéru výčep. V interiéru je použito ve velké míře dubové dřevo, dále pak surová ocel a ocelový plech. Kombinace těchto materiálů dává každé pivnici ten správný ráz. Dekoraci interiéru dotvářejí husy na dřevěných stěnách a stropě.

(kategorie: veřejný interiér I; autor: Mgr. David Marek a Ing. arch. Tomáš Hrubý, spolupráce Ing. arch. Richard Pozdníček, DL STUDIO, s.r.o., www.dlstudio.cz; přihlašovatel: PIVOVARY STAROPRAMEN s.r.o., www.staropramen.cz)

Zadavatelem zakázky na design a projekt interiéru je společnost Pivovary Staropramen, s.r.o., s níž má naše společnost témeř 20 - ti letou spolupráci – zejména pak na konceptu restaurace Potrefená Husa. Vzhledem k tomu, o jak výjimečný koncept se jedná a též i vzhledem k tomu, že se podoba designu vyvíjí, a u již postavených poboček dochází po 10 ti letech k remodeligům interiéru, nebylo zadání ze strany investora příliš specifikováno z hlediska použitých materiálů, ale spíše byl z jeho strany tlak, na to aby se koncept nepodobal konkurenci a aby bylo jasné, že se jedná o koncept, kde hlavní roli hraje pivo.

Původní prostory stavebního interiéru byly v maximální míře zachovány, vytvořením interiéru nedošlo k zásahům do historických konstrukci. Restaurace je navržena do dvou podlaží, která jsou propojená novým ocelových schodištěm v designu interiéru.

Dispoziční řešení restaurací, a nejen tohoto konceptu má pro nás již poměrně jasná a ověřená specifika – ústředním bodem je výčep – tedy pracoviště výčepního a výdej piva a dalších nápojů. Na výčep, který je nejblíže vstupu navazuje odbytová plocha se stoly, židlemi a lavicemi, které lemují obvodové stěny objektu a vnitřní nosné stěny. Protože se jedná o hlavní a živou část restaurace, je veškeré sezení vysoké...V zadní čísti za výčepem je pak zbytek odbytové plochy, která je klidnější a je navržena v klasické výšce sezení a stolových desek...  Vysoké je též sezení před barem, který navazuje na výčep – mezi výčepem a barem je průchod, aby se výčep piva od ostatních nápojů více oddělil, a hlavně aby byl výčep piva viditelný ze všech míst restaurace i v patře a od vstupu...zatímco bar je schován pod patro. Sezení v patře je kolem otvoru a v navazujících „salóncích“...

Hlavním materiálem je dubové dřevo – dubové masivky a dubová dýha, tento materiál je použit na obkladech stěn, na stolových deskách a na výčepu. Stolové desky jsou hladké, obklady stěn jsou pak kartáčované. Dalším důležitým materiálem je surová ocel a ocelový plech – tento materiál je použit na stolová podnoží a konstrukce zábradlí, paravánů a závěsy svítidel nad výčepem a nad stoly hostů. Dále je v hojné míře použitá nerezová ocel a to na opláštění výčepu V zápultí je pak použita broušená mosazná mozaika, jako obklad stěny. Kombinace výše uvedených materiálů, zajišťuje dle našeho názoru to správnou množinu materiálů, které má správná pivnice mít. Celek je doplněn o židle TON, které jsou čalouněné koženkou a stejně tak jsou čalouněné též lavice. Na podlaze je z provozních důvodů použit vinyl, který imituje dřevo a betonovou stěrku. Nosné pilíře patra jsou ponechána ve svojí původní podobě – tedy masivní opukové bloky. Stěna na galerii u schodiště je kompletně obložena kartáčovaným dřevem a jsou v ní „ukryty“ vstupy na WC hostů.

Mezi inovativní prvky designu lze jistě zařadit způsob opláštění výčepního pultu - opláštění samotného výčepu je z nerezových hranolků, grafika představující husy, která je na kartáčované dřevo plotrována, atypická svítidla nad výčepem a hlavně celkové řešení kombinace použitých materiálů a tvarů pro jednotlivé prvky interiéru...Mezi malou inovaci též řadíme úpravu přes 100 let vyráběné židle TON, kde z opěráku byla odstraněna část překližkové dekorace a záda židle jsou tedy volná…

Zvláštností celé zakázky bylo dispoziční rozvržení pozice schodiště a pozice výčepu. Schodiště jsme po mnohých diskuzích umístili přímo vstupu, s tím, že nemá podstupnice, aby bylo lépe vidět na výčep, který zároveň zpoza schodiště vykukuje a je tedy od vstupu vidět a je též vidět témě z většiny míst v restauraci...

03.03.2019