RESTAURACE NEBULA, OREA HOTEL PYRAMIDA, PRAHA

RESTAURACE NEBULA, OREA HOTEL PYRAMIDA, PRAHA

 

Snídaňová restaurace změnila nejen svůj interiér, ale také vnitřní dispozice. Oddělené prostory byly sloučeny do jednoho funkčního celku, který bude možné využívat při kongresech nebo na stále populárnější brunche. Současné moderní materiály a lehké barevné tóny jsou v kontrastu s místy odhalenou konstrukcí stropů a stěn s původními obklady.

(kategorie: veřejný interiér I; autor a přihlašovatel: Ing. Lukáš Bureš, ROOM411.ARCHITECTS, www.room411.cz)

Zadáním investora byla kompletní přeměna snídaňové restaurace o celkové ploše 570 m2 s vizí úpravy nejen interiérové podoby, ale zároveň i uzpůsobení vnitřních dispozic a sloučení  třech oddělených prostor do jednoho funkčního celku, pro budoucí využití směrem k hotelovým kongresům, eventům a stále populárnějším brunch setkáním.        

Samotná brutalistní stavba hotelu Pyramida architektů Cajthamlových svou kompozicí a dělením vnitřního uspořádání do nepravoúhlých prostor byla velkou výzvou a momentum, který do určité míry umožňoval variování témat přirozené betonové konstrukce stropu v kombinaci s rastrem ocelových sloupů a tvaroslovím dispozic.

Návrh se snaží propojovat současné interiérové materiály, lehké barevné tóny a hru světla a staví ho tak do kontrapunktu s místy odhalenou původní konstrukcí stropů a stěn při zachování původních obvodových obkladů.        

Pro gradaci prostoru byla ponechána viditelná část unikátní technologie tzv. zvedaných
stropů či středové stěny s původním zdivem. Nábytkové segmenty v návrhu pracují s volnou   kompozicí, výškově uzpůsobenými sedacími zónami, dvojitou projekcí na stěny a jemnými 
elementy geometrických tvarů, snažící se o revokaci jehlanu, resp. rastru rovnostranných      
trojúhelníků.          

04.03.2020