RESTAURACE A KLUB SWIM, PRAHA

RESTAURACE A KLUB SWIM, PRAHA

 

Ve funkcionalistické budově od architekta Rosenberga vznikla nová restaurace s kavárnou a klubem. Při návrhu byly reinterpretovány dobové materiály a tvary do současného pojetí interiéru tak, aby dotvářely původní obraz domu. Prostor plyne jednotlivými úrovněmi, je členitý, navozuje pocit pod vodou”, kdy se při výstupu z kavárny hosté vrací zpět nad hladinu.

(kategorie: veřejný interiér I; autor a přihlašovatel: Ing. arch. Barbara Zedková a Ing. arch. Lenka Mrzílková, MIAOW, www.miaow.cz)

Swim - restaurace / bar / klub - se nachází ve funkcionalistické památkově chráněné budově z roku 1938 od architekta Rosenberga, jejímž parterem prochází Štěpánská pasáž, se kterou se interiér díky celoproskleným stěnám prolíná.  Zadáním bylo navrhnout ve dvou podlažích (obchodní parter a bývalá kotelna v suterénu) interiér u nás celkem nového konceptu - spojení restaurace a klubu.  Jedná se o re-interpretaci materiálů a tvarů z daného období v současném pojetí. Interiér nemá vyčnívat z pozadí funkcionalistického domu, ale má jej respektovat a dotvářet jeho původní obraz.  V suterénu, bývalé kotelně, v přímém napojení na kavárnu/restauraci/bar se nachází klub, jehož podoba odpovídá dnešním potřebám s novodobými funkcionalistickými prvky spojujícími ho s interiérem v přízemí.  Stávající betonovou vanu po kotlích jsme pojaly jako “bazén”, ke kterému jsme dále dotvářely jednotlivé prvky spjaté s danou tématikou - dj pult, zábradlí, bary, osvětlení (Tomáš Bukáček, Vojtěch Kálecký), výběr materiálů a barev. Prostor plyne jednotlivými úrovněmi, je členěný, navozuje pocit ‘’pod vodou’’, kdy se při výstupu do kavárny dostáváme nad hladinu.  Vyčištěním nevhodných reklam z fasády a pasáže chceme funkcionalistickému domu navrátit jeho vzdušnost a jakési “vznášení” hmoty domu nad parterem.

01.03.2020