REKONSTRUKCE MULTIFUNKČNÍHO SÁLU POD KOSTELEM DONA BOSCA, TRNÁVKA

REKONSTRUKCE MULTIFUNKČNÍHO SÁLU POD KOSTELEM DONA BOSCA, TRNÁVKA

 

Úkolem autorů bylo zmodernizovat zastaralý vnitřní prostor, zajistit nenáročný provoz a údržbu interiéru, ale také co nejvíce zachovat kontinuálnost pozdně funkcionalistické stavby z roku 1937. Světlý prostor sálu sloužícího jako sportoviště, komunitní prostor nebo hlediště je v kontrastu s tmavým prostorem jeviště a vloženého prvku nového schodiště.

(kategorie: Veřejný interiér II; autor a přihlašovatel: Michal Lang a Borislav Benedek, LANG BENEDEK ASSOCIATED ARCHITECTS, www.langbenedek.com)

Komunitní prostor bez příkras

Dobrá architektura je často o hledání efektivního nikoli efektního řešení. Někdy stačí nechat vyniknout samotný prostor, precizně dotáhnout osvětlení a akustiku. Myslet na trvanlivost materiálů a údržbu. Vynaložené prostředky využít účelně ve prospěch komunity.

Naším úkolem bylo zlepšit zastaralý vnitřní prostor, zajistit nenáročný provoz a údržbu interiéru a ponechat kontinuálnost "kulturního domu" postaveného v duchu doznívajícího funkcionalismu od architekta Gabriela Schreibera z roku 1937.

Dostačující výměnu vzduchu v polozapuštěném prostoru sálu a v kostele zajišťuje vzduchotechnika, která je v bočních lodích kostela překryta akustickými lamelami z netkaných tepelně tvarovaných textilních vláken. Doplněny jsou liniovým LED osvětlením korespondujícím s trámovým stopem hlavní lodi kostela.Schodiště vedoucí z přízemí kostela, které navazuje na hlavní vstup do sálu přes repliky dvou dvoukřídlých dveří z oratoře, ubytovacího bloku a "náměstí za kostelem" bylo zrekonstruováno. V otevřeném prostoru je jasně čitelná železobetonová nosná konstrukce. Stěny, strop, nosné prvky a lezecká stěna jsou sjednoceny bílým nátěrem, který s lamelami (akustické "baffle") zavěšenými pod stropem napomáhá k rovnoměrné distribuci světla v interiéru. Měkké osvětlení zajišťují liniová LED svítidla. Od světlého prostoru multifunkčního sálu (sportoviště, komunitního prostoru hlediště) je vizuálně vyjmut tmavý prostor jeviště a nový "vložený" prvek schodiště. Ten zároveň slouží jako druhý vstup do sálu. Nová polyuretanová litá podlaha si zachovala původní barevnost.

FOTO: Wellina

 

Plocha: 403,59 m2

 

05.04.2021