QUADRIO FOOD LEVEL, PRAHA

QUADRIO FOOD LEVEL, PRAHA

 

V prostoru druhého patra obchodní pasáže měly původně bát obchodní jednotky. Po dodatečné dispoziční úpravě navrhli architekti foodcourt tak, aby působil jako přirozená součást prostoru pasáže, Důraz byl kladen na jednotný design portálů všech gastro jednotek.

(kategorie: veřejný interiér I; autor a přihlašovatel: doc. Ing. arch. Jakub Cigler, Mgr. A. Jan Hofman, Ing. arch. Katarína Duchoslavová, Ing. Kamil Plavec, Ing. Zdeňka Chvátalová, MSC Anna Salingerová, JAKUB CIGLER ARCHITEKTI a.s., www.jakubcigler.archi)

Zadáním bylo navrhnout v prostoru druhého patra obchodní pasáže Quadrio foodcourt pro čtyři gastro jednotky s kapacitou 280 míst k sezení včetně zázemí a nových veřejných wc.

Přestože se jedná o dodatečnou úpravu dispozice interiéru v místě původních obchodních jednotek, bylo snahou navrhnout budoucí foodcourt tak, aby působil jako přirozená součást prostoru pasáže, jak dispozičním řešením, tak použitými materiály a interiérovými prvky.

Dispoziční uspořádání jednotek je lineární. Důraz je kladen na jednotný design portálů jednotek -  je navržen černý panel s jemnou vertikální kanelurou na kterou jsou kotvena prosvětlená loga nájemců, jednotně v bílé barvě v plastickém provedení. Na rozhraní gastro jednotek jsou instalovány černé vertikální pilíře stejné jako mají stávající jednotky v pasáži.

Samotná jídelní část je rozdělena do několika ostrovů a je kombinací různých typů sezení od lavic až po barové stoly. Dominantním prvkem interiéru je zeleň. Vertikální zelené stěny jsou doplněny vzrostlými stromy černých olivovníků Bucida Buceras osazených do lavicových sestav. Ty jsou tvořeny boxy z bílého corianu v čelech doplněny frézovanou grafikou s vnitřním prosvětlením. Samotné lavice jsou z dubového masivu.

Osvětlení jídelní zóny je navrženo pomocí světel z ručně foukaného skla od českého výrobce Brokis. Nový podhled v severní části se svou trojůhelníkovou geometrií odkazuje na prolamovanou strukturu použitou na fasádě středového objektu Quadria. Pro zachování jednotného designu interieru pasáží je ve foodcourtu použita stejná žulová dlažba jako v celé pasáži. Pro zlepšení akustiky prostoru je dlažba doplněna v místech sezení ostrovy z černého marmolea.

11.03.2018