PRODEJNA MYSLIVECKÝCH & OUTDOOROVÝCH POTŘEB, POVAŽSKÁ BYSTRICA

PRODEJNA MYSLIVECKÝCH & OUTDOOROVÝCH POTŘEB, POVAŽSKÁ BYSTRICA

 

Zavedená prodejna z oblasti myslivosti KURUC-DYNAX se rozhodla pro nový interiér prodejny s atmosférou, která v zákaznících bude vyvolávat příjemné emoce a vzbudí v něm zvědavost a umožní strávit více času nakupováním i objevováním. Línie a rytmus nábytku různě propojují produkty tak, aby je zákazník vnímal v jejich specifickém kontextu.

(kategorie: veřejný interiér II; autor a přihlašovatel: Ing. arch. Robert Šaradin, Ing arch. Andrej Bednár, Ing. arch. Roman Kudroň, AB-ARCH, s.r.o., www.ab-arch.sk)

Interiér jako odměna za mnohaletý úspěch na trhu

S úspěchem firmy úzce souvisí správně zacílena kvalitní reklama, produkty i sídlo. Co však počít v případě, když samotné obchodní jméno  je pro zákazníky synonymem tradice, kvality a spolehlivosti?

Investor nás pro rozsáhlý projekt myslivosti vyhledal v době, kdy už měl na trhu v dané segmentu stabilní pozici. Už nešlo jen o reklamu se snahou upoutat nebo upozornit. Bylo potřeba vnést do prostoru vzduch, světlo a lesk. Vytvořit prestižní prostředí, které nabídne pravidelným zákazníkům zážitek z nakupování oblíbených značek a svou noblesou si podmaní  nové zákazníky. Naším úkolem bylo zhodnotit roky, zkušenosti a kvality investora na trhu a přetransformovat je do funkce, účelu a tvaru.

Atmosféra a emoce

Snažili jsme se vytvořit atmosféru, která v zákazníkovi vyvolá příjemné emoce a vzbudí  zvědavost a chuť strávit více času nakupováním a objevováním. Vizuální ztvárnění prostoru má pozitivně ovlivnit očekávání zákazníků o produktech. Dát produktům místo a prostor vyniknout a zákazníkovi poskytnout příjemný čas vybrat si. Prostor svým členěním nabízí možnost kombinovat kolekce produktů do komplexních balíčků podle účelu a využití, včetně příslušenství a doplňků.

Pochopitelně v tak rozsáhlém prostoru zákazník nemůže mít absolutní přehled. Zboží je rozděleno do tematických sekcích, které plynule navazují. Linie a rytmus nábytku propojují různé produkty tak, aby je zákazník vnímal ve specifickém kontextu.

Motivované přírodou

Myslivost v představách často evokuje klišé, jehož nosnou rysem jsou přírodniny nainstalovány v interiéru jako exponáty. V našem návrhu nám byla příroda především motivací. Jako ústřední prvek upoutá hned u vstupu stylizovaný strom, který roste a stoupá spolu se schodištěm, nutí podívat se nahoru. Jeho nadrozměrnost spojuje podlaží. Od první chvíle narušuje očekávanou rutinu a podněcuje zájem. Naopak solitérní prvky s pozadím svěžího lesa zklidňují a zaměřují koncentraci stejně jako skutečný les. Přírodní materiály v nábytku jsou samozřejmostí, tmavý strop kontrastně uzavírá celý prostor. Bodové osvětlení s variabilní intenzitou nasměruje pozornost zákazníka vždy na to nejzajímavější.

07.03.2019