PIVO KARLÍN, PRAHA

PIVO KARLÍN, PRAHA

 

Pivovarská restaurace se nachází v přízemí kancelářské novostavby Butterfly Karlín. Autoři se od samého začátku snažili při tvorbě interiéru propojit tuto novostavbu s karlínskou industriální historií. Do rozlohy i výšky je interiér velmi prostorný, a proto zde je přiznaná veškerá pivovarská technika, která dotváří přirozenou industriální atmosféru.

(kategorie: veřejný interiér I; autor: Ing. arch. Jan Hájek, www.janhajekarch.cz; přihlašovatel: PORK HOUSE s.r.o., www.pivokarlin.cz)

Pivovarská restaurace Pivo Karlín je v přízemí kancelářské novostavby Butterfly Karlín v Karlíně pod svahem vrchu Vítkova. Od začátku práce jsme se shodli s investorem na tom, že naší základní ambicí při tvorbě interiéru je vybudovat takové prostředí, které by vytvářelo spojnici mezi touto novostavbou a Karlínskou industriální historií. Dialog mezi korporátní současností a minulostí reprezentovanou prostředím továrny minulého a předminulého století se surovoými povrchy a s fyzickou dřinou pro nás byl vždy důležitý. Šlo také o to, ukázat, jak tento často zřejmě trudný dělnický život vyvažovala - a to zejména v Karlíně - lidová zábava po práci, o nedělích a svátcích. Je jasné a přirozené, že taková zábava je spojená s pitím piva a s jednoduchým ale chutným jídlem.

Tomuto charakteru nahrávalo i použití pivovarnické techniky. Snažili jsme se ji nijak neskrývat, naopak ji co nejvíce odhalit a ukázat takovým způsobem, aby v interiéru co nejvíce dominovala přirozená industriální krása tohoto skulpturálního zařízení. Do karet nám hrála i rozlehlostt odbytového prostoru restaurace - okolo 400 m2 v jedné místnosti - a velká výška pod stropem. Tyto skutečnosti jsme se nesnažili nijak měnit, ale spolu s použitými materiály a barvami přirozeně využít k vytvoření atmosféry průmyslové haly.

Použití materiálů se tak nabízelo samo - železo, beton, surové dřevo, přiznamé technické a technologické prvky, celkově střídmý výraz. Jen tu a tam svítí bílé kachličky jako připomínka pivovaru.

Zajímavou zkušeností bylo zapojení dodavatele interiérového zařízení z Indonésie. Pod rukama tamních řemeslníků se navrhované technicistní detaily často měnily v exotické etno.  Takto vzniklé ztráty v překladu  nakonech svým způsobem přispívají k oživení celku, ke zmatení architekta, investora i hostů a ke vzniku překvapivých detailů, na které bychom pravděpodobně nikdy sami nepřišli.

04.03.2019