PAVILON II. INTERNÍ KLINIKY FN OLOMOUC

PAVILON II. INTERNÍ KLINIKY FN OLOMOUC

 

Prostory nového pavilonu slouží jako pracoviště několika oddělení, včetně lůžkových prostor a zázemí. Jedná se o první realizaci nemocnice s chlazenými stropy. Interiér je řešen jednoduše a s čistými liniemi. Nábytek je laděn do neutrálních a nerušivých odstínů, převládají bílé a šedé odstíny.Z důvodu orientace má každé podlaží svoji barvu.

(kategorie: veřejný interiér II; autor a přihlašovatel: Ing. arch. Adam Rujbr, ADAM RUJBR ARCHITECTS s.r.o., www.ararchitects.cz)

Jedná se o prostory nového pavilonu II. Interní kliniky Fakultní nemocnice Olomouc.  Prostory pavilonu slouží jako  pracovišti endoskopie,  JIP a geriatrie, včetně lůžkových prostor a veškerého nutného zázemí. Prostory jsou využívány i jako zázemí pro výuku studentů Lékařské fakulty Univerzity Palackého Olomouc.

Pavilon je složen z jednoho podzemního podlaží a čtyř nadzemních podlaží. První nadzemní podlaží je situováno do dvou křídel, v prvním křídle jsou umístěny čekárny a ordinace II. interní kliniky a geriatrie. V druhém křídle je osazena administrativa a kanceláře vedení se sociálním zázemím. Druhé nadzemní podlaží je opět rozděleno do dvou křídel. Jedno křídlo je věnováno pracovištím endoskopie s vyšetřovnami a dospávacím pokojem, v druhém křídle se nachází oddělení JIP se sedmi boxy, zákrokový sál, inspekční pokoje a sociální zázemí. Třetí a čtvrté podlaží jsou patra, která jsou věnována lůžkovým oddělením, převážně s dvoulůžkovými pokoji s vlastním sociálním zázemím. Jsou zde vyhrazeny i prostory pro styk pacientů s návštěvami. V koncové poloze každého lůžkového oddělení se nachází respirium pro pacienty s vazbou na lodžie.

Jedná se o první realizaci nemocnice s chlazenými stropy. Tato šetrná technologie chlazení je velmi vstřícná k uživatelům, nevíří se vzduch a je absolutně bezhlučná. Další prvky, které je nutno zmínit jsou individuální regulace teploty, intenzity osvětlení, žaluzií atd. vše k maximální spokojenosti pacientů i ošetřujícího personálu. Denní světlo dosahuje do všech veřejných prostorů, čekáren i chodeb.

Způsob řešení interiéru je jednoduchý s čistými liniemi. Informační systém je přehledný, je tedy dobře pochopitelný. Nábytek je laděn do neutrálních a nerušivých odstínů, hlavně tedy bílá a odstíny šedé. Malba je také převážně čistá bíla, ovšem jednotlivé chodby jsou zdůrazněny a rozšířeny barvou na jedné straně chodby, s cílem ji tak opticky zvětšit. Jednotlivé barevnosti jsou členěny podle podlaží, přispívají tak k barevnosti objektu a lepší orientaci v něm.

07.03.2019