OBNOVA KADEŘNICTVÍ 1905, BRNO

OBNOVA KADEŘNICTVÍ 1905, BRNO

 

Toto kadeřnictví funguje na stejném místě v centru města již od roku 1905. Podle pamětníků bývalo vyhlášeným salónem. Cílem nového majitele je navázat na dávno zašlou slávu podniku a znovu pozvednout úroveň holičského řemesla. Autoři se snažili o zachování původních prvků v interiéru, které doplnili velkými zrcadly a atypickým osvětlením.

(kategorie: veřejný interiér II; autor a přihlašovatel: Ing. arch. Václav Štojdl, Ing. arch. David Šrom, spolupráce Ing. arch. Hana Kynčlová, Štefánia Vasilková, Filip Balcar, PROAM s.r.o., www.proam.cz)

Kadeřnictví na rohu ulic Údolní a Úvoz v Brně funguje ve stejných prostorech od roku 1905 bez přetržení kontinuity dodnes. Podle pamětníků bývalo vyhlášeným salónem, kam se chodili stříhat dámy i pánové z Masarykovy čtvrti. Cílem nového majitele bylo navázat na dávno zašlou slávu podniku založeného rodinou Mazánkových a znovu pozvednout úroveň holičského řemesla. Samozřejmou snahou bylo zachování přízně věrných zákazníků. Splnit toto vše znamenalo ve výsledku poměrně rozsáhle dispoziční a stavební úpravy v patře i suterénu. Účelem nového provozního řešení bylo umožnit nastavení fungujícího ekonomického modelu, který by zaručil životaschopnost podniku na další desítky let - bez nutného razantního řezu, přerušení provozu či změny personálu. Původní podoba kadeřnictví z roku 1905 byla výrazně pozměněna již v roce 1930 a později v průběhu let ještě mnohokrát. V interiéru se mimo několika křesel zachoval pouze zlomek autentických prvků, některé další byly objeveny až následně během rekonstrukce. I tak se ale jednalo pouze o fragmenty. Absence předlohy poskytla příležitost zamyslet se nad podobou interiéru znovu - analogicky k domu, místu a době vzniku, s respektem k historii podniku a ambici majitele navázat na slávu salonu z éry První republiky. Samotným tématem bylo hledání archetypu kadeřnictví jako svébytného typologického druhu. Původní prvky, jako výkladce, dveře, okna, obložení nebo části kování z počátku století, byly repasovány a doplněny novými z tradičních materiálů – cementová dlažba, mořené dřevo, těžké závěsy tvořící předěl mezi veřejně přístupným a soukromým. Leitmotivem návrhu se stala velká zrcadla, jako jeden z prvků definujících kadeřnické a holičské řemslo. Díky použití atypických světel, která se do nich zanořují a replikují, dochází k optickému klamu porušujícímu pevně vymezené hranice prostoru. Zrcadlové plochy v subtilních dřevěných rámech tak umožňují nahlédnout do jiných světů, odrážejících mimo okolí i více než 110 let historie salónu.

01.03.2020