OBNOVA INTERIÉRU KOSTELA PANNY MARIE SNĚŽNÉ, BRATISLAVA

OBNOVA INTERIÉRU KOSTELA PANNY MARIE SNĚŽNÉ, BRATISLAVA

 

Hlavním záměrem rekonstrukce kostela na bratislavské Kalvárii bylo navázat na plány původní trojice architektů z roku 1943 a současně přizpůsobit kostel dnešní době. Autoři se při návrhu inspirovali původními interiérovými prvky. Velmi cenná je kovová mříž s nápisem, která oddělovala kapli od hlavní lodi a která se dochovala jako jediná v původním stavu.

(kategorie: Veřejný interiér II; autor a přihlašovatel: Mgr. akad. arch. Ing. arch. Tomáš Bujna a Ing. arch. Matúš Gibala, /DIELNE ARCHITEKTÚRY NZW, www.nzw.sk)

Kostel na bratislavské Kalvárii se v září roku 2020 dočkal částečné obnovy po více než 70 letech. Hlavním záměrem rekonstrukce bylo navázat na plány původní trojice architektů Ferdinanda Fuchse, Ignáce Vécseia a Dezidera Quastlera z roku 1943, ale zároveň přizpůsobit kostel dnešnímu člověku k nerušenené kontemplaci. Ani jeden z původních architektů se nedožil vysvěcení kostela a neměl dohled ani nad jeho dokončením. Životní osudy všech tří architektů totiž skončily v koncentračních táborech v letech 1944/1945. Po jejich násilné smrti byl dokončením stavby pověřen architekt František Florians v letech 1947/1948. Avšak některé jeho návrhy nebyly realizovány.

Kostel stojí na vyvýšeném místě nad hlavním městem. Byl postaven na místě menšího barokního kostela. Je zasvěcený Panně Marii Sněžné. Patrocínium dokládá v interiéru její kamenná soška vyhotovena podle Mariazellského vzoru. Kostel je známý i tím, že kvůli nedalekému Slavínu, památníku 2. sv. války, byla v roce 1959 zbořena jeho věž, aby nekonkurovala nové dominantě města. Některé části interiéru nebyly nikdy zrealizovány a prostor byl zaplněný provizorním mobiliářem. Podlaha v kostele byla dokončena krátce před odstraněním věže. Mnohé prostory v kostele nejsou dokončeny dodnes. Na konci presbytáře je tesserová mozaika, převezená z jiné – zbořené – kaple ve městě. Po druhém vatikánském koncilu byla část původního kovového mobiliáře s latinskými nápisy z interiéru natrvalo odstraněna.

Teprve v roce 2018 byla zahájena celková obnova interiéru. Návrh se skládá především z obnovy interiéru presbytáře, lodě, vstupních a obslužných prostor a také z návrhu nového mobiliáře. Uvědomovali jsme si kvalitu původního záměru, proto jsme se při návrhu inspirovali původními interiérovými prvky. Základním výrazovým prvkem při návrhu mnoha detailů byla kazeta čtvercového tvaru, uplatňující se ve štukové výzdobě i na původním dochovaném mobiliáři. Dalším opěrným bodem při návrhu bylo několik zachovaných kovových interiérových prvků, které jsme chtěli ponechat a zdůraznit. Velmi cenná pro nás byla kovová mříž s nápisem "VENI SANCTE SPIRITUS", oddělující kapli od hlavní lodi, která se zachovala jako jediná v původním stavu.

Kromě návrhu interiéru bylo nutné zaměřit se také na sanaci degradovaných stěn a podlahy. Součástí celkové obnovy byly i dodatečné izolace proti zemní vlhkosti, nový způsob vytápění lavic, vybudování WC pro věřící, nové osvětlení, ozvučení, vytvoření nové zpovědní místnosti, bezbariérovost a předpříprava na druhou etapu úprav. Původní historická a hodnotná část mobiliáře byla obnovena umělecko-řemeslným způsobem (dřevěné lavice, zpovědnice, dveře, kliky, kovová mříž v kapli) a restaurátorským způsobem (tesserová mozaika, konsekrační kříže se svícny). Mezi nové části mobiliáře patří obětní oltář, ambon, sedes, křtitelnice s nápisem "IN NOMINE PATRIS ET FILII ET SPIRITUS SANCTI", paškál s textem "CHRISTUS LUX MUNDI", abakus, stalla, podstavce pod sochy, stolek na obětní dary či stojan na tiskoviny). Boční oltáře byly doplněny o mramorové pilastry s kovovými nápisy "DEUS MEUS ET OMNIA" resp. "CUM DEO ET DE DEO" a znaky patrocínia řehole františkánů a dominikánů. Nové umístění si našel i litinový korpus – pravděpodobně ze 17. st. – pocházející z dřevěného kříže z nedaleké kalvárie. Remixem starého a nového prošla křížová cesta po obou stranách lodi. Celkově 14 zastavení tvoří dobová historická dřevořezba pravděpodobně ještě z barokního předchůdce dnešního kostela, doplněná o novodobý kovový rám. Původní dřevěné výplně okenních otvorů byly nahrazeny kovovými výplněmi s izolačním trojsklem, vybavené automatickým ovládáním otevírání. V okenních otvorech presbytáře bylo plánováno osazení bílými onyxovými deskami. Speciální částí návrhu je osvětlení, které sice bylo původně plánováno, ale nikdy nebylo v takovém rozsahu realizováno. Osvětlení má několik režimů rozsvěcování a stmívání, dle potřeby a příležitosti. Je tvořeno skupinou závěsných svítidel a skupinou svítidel, které nejsou běžnému návštěvníkovi viditelné. V interiéru jsou použity výhradně ušlechtilé a tradiční materiály – kámen (mramor Carrara, mramor Thassos), kov (ocelové části mobiliáře, mosaz, chrom, drátěné konstrukce a nápisy), dřevo (dub) a sklo. Barevné řešení interiéru, včetně presbytáře, je kombinací bílých stěn, stropů i sloupů a šedé terrazzové podlahy, na níž jsou umístěny původní lavice ze světlého dřeva.

Ne všechny plánované práce byly realizovány dle projektové dokumentace. Některé části byly změněny během realizace a některé jsou ještě v procesu realizace. Podstatné je, že obnovený prostor kostela je čistý, světlý, příjemný pro kontemplaci. Je dobré vidět kostel konečně po desítkách let obnoven.

 

stavba: Obnova interiéru r. k. kostela Panny Marie Sněžné

investor: Římskokatolická církev, farnost Panny Marie Sněžné

místo stavby: Kalvária, Bratislava

architekt: Mgr. Akad. arch. Ing. arch. Tomáš Bujna a Ing. arch. Matúš Gibala

Zodpovědný projektant: Mgr. Akad. arch. Ing. arch. Tomáš Bujna, AA

05.04.2021