OBCHOD NILA KARLÍN, PRAHA

OBCHOD NILA KARLÍN, PRAHA

 

Každý z interiérů, který autoři pro tuto značku realizovali, je jiný. V Karlíně to není jen o pouhém vystavení zboží, ale o tom, aby prostor mohl dle potřeby měnit svůj výraz. Pořádají se zde například diskusní večery a různá setkání. Obchod se tak pohybuje na pomezí galerie, kde je možné kdykoli uspořádat vernisáž či jinou akci.

(kategorie: veřejný interiér II; autor a přihlašovatel: MgA. Kateřina Žentelová, spolupráce MgA. Jan Šolar a Samuel Lövy, ATELIER FAR s.r.o., www.far.zentel.cz)

NILA Karlín je již 4.prodejní prostor  realizovaný společně s investory. Ke každé prodejně jsme přistupovali trochu odlišně, neboť respektujeme samotné místo a fakt, že NILA  a její flozofe se postupně vyvíjí. V karlínské prodejně jsme pracovali s plochou  400m2. Měli jsem tak možnost  rozvinout stále sílící záměr investorů; vytvořit prodejní prostor, který podle potřeby  mění svůj  výraz. Věděli jsme, že cílem není jen vystavit prodejní zboží, ale i pořádání menších  společenských   akcí a diskusních večerů, které majitelé NILY organizují. Celý prostor prodejny se tak pohybuje  na pomezí galerie, kde je možné kdykoliv uspořádat vernisáž. Proto je navržený nábytek modifkovatelný, mobilní, oboustranný, lze ho vzájemně  spojovat, jednoduše odsouvat…V uvolněných místech je  pak možné např. zavěsit „ hrozen židlí“, neboť u stropu jsou pro  tyto účely připravené ocelové tyče. Stejně tak lze zcela uvolnit celou cihlovou zeď, neboť „ramínkové“ tyče se přes kladky vytahují ke stropu. Protože NILA intenzivně zaměstnává dekoratéry, víme, že  tato variabilita a mobilita nábytku bude skutečně  využita. Námi iniciované stavební úpravy i design interiérových  prvků směřovaly k naší hlavní ambici, totiž aby zarezonovalo,  že v  prostorách dvorní přístavby bývala truhlárna. Podpořili jsme proto  v rámci  paralelně probíhající rekonstrukce  celého objektu (pod vedením majitele)  industriální výraz přístavby. Zůstala tak  obnažená  cihlová zeď, šedá stěrka na podlaze, stejně jako betonové nosníky v patře. Některé již dokončené prvky (radiátory, okna, vstupní dveře ) jsme  museli respektovat. Společně s designem bylo samozřejmě  třeba řešit i provozní a  technická úskalí prostoru.  Kvůli plynulému pohybu po prodejně vzniklo nové ocelové schodiště. Do té doby jediné stávající  schodiště, které  spojuje parter domu  s dvoupodlažní  přístavbou truhlárny bylo původně strmé, velmi stísněné a tmavé. Zde jsme maximálně obnažili nosnou konstrukci,  otevřeli strop, a pomocí dřevěné nášlapné vrstvy  v mírnějším sklonu propojili s podlahou. Kvůli světlu jsme minimalizovali zábradlí jen na zábranu z nerezových lanek. Spojnicí mezi bývalou truhlárnou a „ klasickou „ prodejnou v parteru, kterou vidí návštěvník nejdříve, je vstupní prostor. Přes výlohu vidí vždy tzv. feature wall, kde  na univerzální  výstavní ploše dekoratérky mění „téma“  prodejny. Prodejní pult je záměrně  orientován tak, aby  i zvenčí bylo možné nahlédnout do hloubky prostoru. A samozřejmě, aby byla splněna podstata prodejny a  prodejní zboží vyniklo, snažíme  se, aby mobiliář byl  na první pohled „ neviditelným“ a   přirozeně propojoval jednotlivé  prostory.  Soliterní  nábytek je většinou z přírodních materiálů oceli a  dubového dřeva. Regály  jsou  z překližky opatřené  šedým voskem a jsou  obvykle přisazené ke  světle šedé zdi. Tak se nejlépe stávají jen zklidňujícím  pozadím pro často pestrobarevné zboží.

02.03.2020