OBCHOD MY FOOD ZELNÝ TRH, BRNO

OBCHOD MY FOOD ZELNÝ TRH, BRNO

 

Předmětem realizace je obchodní jednotka MY FOOD v centru Brna. Konceptem bylo očištění interiéru na kvalitativně solidní základ, redukce množství materiálů a barev, optická korekce stávajících nedostatků a důsledná aplikace grafického designu. V neposlední řadě byl kladen důraz na efektivitu a funkčnost nového celku.
(kategorie: veřejný interiér I.; autor: Ing. arch. Ivo Chmelař, www.ichmelar.cz; přihlašovatel: MyFoodMarket, s. r. o., www.myfoodmarket.cz)

Řešený interiér obchodní jednotky se nachází v přízemí nárožního objektu Radnická 11, v samém centru historického jádra města Brna, na náměstí Zelný trh. Objekt samotný je pak chráněnou historickou památkou. Zadáním projektu byly úpravy prodejny, vyplývající ze změny v účelu užívání. Stávající účel užívání (kavárna) byl změněn na prodejnu potravin s úseky lahůdek, uzenin a sýrů / pečivem / řeznictvím, výdejem hotových jídel a s místem pro jejich konzumaci.

Řešení interiéru bylo navrženo v souladu s filozofií firmy MY FOOD, konceptem provozovatele jsou kvalitní a poctivé potraviny a dokonalý servis. Stejný přístup byl aplikován při řešení interiéru. Jsou zde použity pravdivé materiály jako dřevo, kov, sklo anebo keramika. Podstatný důraz byl kladen také na ekonomické hledisko, a proto byly stávající prvky využity v maximální možné míře.

Hlavními kvalitami původního prostoru byla velkorysá vstupní část, kamenná mramorová dlažba, dýhované dveře a vysoký standard sociálního zázemí. Nevýhodou pak je stísněný prostor vzniklý vloženým mezipatrem. Prodejna je výškovými úrovněmi rozdělena na přízemí (prodejní a přípravná část se zázemím) a galerii určenou pro odbyt ohřívaných jídel.

Nákupní okruh je navržen jako větvený, začíná v nárožní části vstupu a probíhá dle výběru a potřeb zákazníka. U vstupu zákazník nalezne nákupní košík a zahájí nákup. Projde kolem regálů u výloh, případně dvojice chladicích skříní a mrazáku, a vrací se kolem prodejních pultů. Zákazník po zaplacení odchází k posezení na zahrádku, případně na galerii. V případě hotových jídel si klient jídla objednává přímo od stolů v patře pomocí elektronického objednávkového systému přes tablety a je obsloužen obsluhou.

Zázemí jednotky tvoří přípravna, mycí centrum, chlazený box, šatna s kanceláří a WC pro personál. Většina zboží je skladována na prodejně v regálech a chladicích skříních. Samotné řešení interiéru dále rozvíjí standardy dříve realizovaných prodejen, a posouvá tak limity řešeného prostoru.

 

12.03.2016