NEORONDEL ZŠ A ZUŠ LÍBEZNICE

NEORONDEL ZŠ A ZUŠ LÍBEZNICE

 

Návrh horizontální kruhové stavby zasklenné do terénní vlny se propisuje i do interiéru budovy. Základ dispozice tvoří velkorysý vstup se šatnami přecházejícími ve dvě kruhové chodby ověšené 20 třídami. V samotném interiéru je zásadním prvkem žluté linoleum, plynule propojující všechny prostory. Malby siluet na stěnách chodeb symbolizují základní předměty výuky prvního stupně.

(kategorie: veřejný interiér II; autor a přihlašovatel: Ing. arch. David Grulich a Ing. arch. Markéta Grulichová, GRULICH ARCHITEKTI s.r.o., www.grulich-architekti.cz)

Architektonická soutěž na nový pavilon základní školy v Líbeznicích vypsala obec z důvodu nutného rozšíření školy pro 600 žáků prvního stupně, s novým gastroprovozem pro celý areál školy a potřebnou dopravní obslužností. Kompletní projekční práce od soutěže po stavební povolení a prováděcí dokumentaci byly zvládnuty v rekordním čase – 9 měsíců. Stavba samotná do posledních drobných dodělávek trvala 18 měsíců.

Okolní vlivy prostředí formovaly celkový návrh do horizontální kruhové stavby zaklesnuté do terénní vlny. Tento leitmotiv se propisuje i do interiéru budovy, který mnohde plynule přechází v exteriér. Základ dispozice tvoří velkorysý vstup se šatnami přecházejícími ve dvě kruhové chodby po obou stranách ověšené celkově 20 třídami. Chodby se sbíhají na protější straně do kruhové jídelny s kapacitou přes 400 žáků a s kuchyní pro více než 1600 jídel denně. Jídelna je orientována skrze velkorysé prosklení do chráněného prostředí centrálního venkovního atria s možností průchodu zpět k hlavnímu vstupu, ale především s možností výstupu po gradujícím schodišti na vegetační střechu budovy.

V samotném interiéru je zásadním prvkem žluté linoleum, plynule propojující všechny prostory. Je doplněné paletou deseti barev, které jsou v malém množství použity na různých prvcích (šatní skříňky, dveře do učeben, barvy na části nábytku ve třídách atd). Barevná paleta pomáhá přirozené orientaci dětí, které nemusí svou třídu v rámci kruhové chodby hledat podle čísel a názvů – stačí znát barvu. Dalšími prvky v interiéru jsou malby siluet na stěnách chodeb, které symbolizují základní předměty výuky prvního stupně. Všechny barvy jsou voleny s ohledem na uživatele – žáky prvního stupně. Jsou tedy příjemné, harmonické, pozitivní a motivující.

Pozornost jsme také věnovali mnohdy opomíjeným prostorům toalet. Hygienické zázemí je kombinací tmavě šedého linolea a jednoduchých bílých čtvercových obkladů s barevnou spárovací hmotou (u dívčích toalet fialovou, u chlapeckých modrou). Shodná barva je použita i na sanitárních příčkách mezi jednotlivými kabinkami.

Vyjma výše zmíněného je důležitým prvkem v interiéru přirozené osvětlení. Klasické boční osvětlení okny ve fasádě je doplněno o velkorysé střešní světlíky, které i do vzdálenějších koutů místností vrhají dostatek denního světla a vytvářejí nezaměnitelnou světelnou pohodu. Neméně praktickou funkcí je i větrání skrze ně, které je velice účinné a hlavně přirozené.

Z hlediska vybavení je v celém interiéru navržen nábytek na míru – šatní skříňky, obloukový recepční pult, pracovní stoly do sborovny a především vestavěné úložné prostory v jednotlivých třídách, které podtrhují základní geometrický tvar celého objektu.

03.03.2020