NEHTOVÉ STUDIO BIONAILS, BRATISLAVA

NEHTOVÉ STUDIO BIONAILS, BRATISLAVA

 

Základní koncept řešení prostoru vychází z potřeby rozdělit interiér na více celků – foyer, část pro manikúru, intimnější část pro pedikúru, pokladnu a skladové prostory se zázemím zaměstnanců. Aby interiér nepůsobil příliš tvrdě, jednotlivé části jsou rozděleny flexibilní textilní stěnou, kterou lze snadno upravit podle aktuálních potřeb.

(kategorie: veřejný interiér II; autor a přihlašovatel: Mgr.art. Richard Kilo a Ing. arch. Matej Honč, KILO HONČ s.r.o., www.kilohonc.com)

Základní koncept řešení prostoru vychází z potřeby rozdělit provoz na více celků – foyer, část pro manikúru, intimnější část pro pedikúru, pokladnu a skladové prostory se zázemím pro zaměstnance. Máme rádi, když je architektura, anebo interiér všeobecně málo zarovnáván a je nepřesný, nejsou jasně vymezené hranice a začíná existovat jakási nedokonalost. Výsledný dojem není poté tak sterilní. V našem případě nehtového salónu Bionails, který se nachází v obchodním parteru Tower 115 v Bratislavě, jsme novou dispozici předefinovali jemnou, měkkou, flexibilní textilní stěnou.

Svým diagonálním umístěním a průhledností deformuje skutečné půdorysné rozměry provozu, ale zároveň zachovává jeho jednotu. Umožňuje transformaci podle aktuálních potřeb. Líbí se nám, že díky této stěně nedokážeme přečíst její skutečnou hloubku, vytváří neurčité obrazy a pohyby a v případě potřeby nabízí dostatečnou intimitu pro zákazníky, kteří přišli na pedikúru a usadí se do pohodlného křesla. Tento prostor je jednoduchý, nemá jasně definované své provozní hranice, má jen jasně definovaný mobiliář. Samotná barevnost vychází z design manuálu společnosti. Výška zabarvení stěn a podlahy nám sjednocuje a upravuje proporci samotného prostoru a vymezuje ho. Ještě před vstupem dovnitř, když salón vnímáte jen ze strany koridoru obchodních prostorů, máte pocit jemného nezkoordinovaného vybavení tohoto interiéru. Jsou to spíše symbolické kulisy. Ptáte se, “ještě vybalujete?“. Takto nám to popsali někteří jednotlivci.

01.03.2020