MULTIMEDIÁLNÍ SHOWROOM BB CENTROOM

MULTIMEDIÁLNÍ SHOWROOM BB CENTROOM

 

Přáním investora bylo prostřednictvím multimediální místnosti nazvané BB CENTROOM názorně představit své projekty a současně poskytnout prostor pro otevřenou diskuzi nad rozvojem infrastruktury a urbanismu s ohledem na budoucí vývoj pro další generace..

(kategorie: veřejný interiér II; autor a přihlašovatel: Ing. arch. Ludmila Foblová, Ing. arch. Kateřina Daňková, TEK TEK ARCHITEKTI, www.tektek.cz, spolupráce multimedia XLAB s.r.o.)

Ve spolupráci se společností Xlab (multimedia show, virtual reality, video mapping) jsme se podíleli na návrhu a realizaci multimediální místnosti pro prezentaci projektů BB Centra. 
Přáním investora bylo prostřednictvím multimediální místnosti nazvané BB Centroom názorně představit své projekty a současně poskytnout prostor pro otevřenou diskusi nad rozvojem infrastruktury a urbanizmu, s ohledem na budoucí vývoj pro další generace.
Zásadní částí návrhu bylo zprostředkovat divákům tzv. imersivní projekci (180 stupňů). Tu se nám podařilo docílit díky použití prohnutých promítacích stěn. Divák má tak pocit, že je přímou součástí projekce. Intenzitu zážitku z prezentace umocňuje reálný 3D plastický model. Ten využívá jak interního LED zvýraznění budov BB Centra, tak i videomappingu, který doprovází ozvučená panoramatická projekce. 
Projekt je situován do ne zcela ideálního, poměrně úzkého prostoru (45m2) komerčního užití se dvěma středovými nosnými betonovými sloupy. Z obou kratších stran se prostor otevírá celoplošným prosklením jak do exteriéru, tak do interiéru pasáže.
Uspořádání prostoru jsme pojali takovým způsobem, aby naplnil specifickou představu investora o prezentaci záměrů a samotná prezentace tak umožňovala jak soukromé prezentační akce prostřednictvím panoramatické projekce, tak komunikaci s veřejností díky propojení s venkovním prostorem náměstíčka a s interiérem obchodní pasáže.
V místnosti jsme definovali i prostor pro jednací stůl a zázemí pro veškeré provozní i technické vybavení.

Prohnuté stěny kromě maximalizace zážitku z projekce tak současně vytvářejí ve svých inverzních výsečích skryté prostory pro umístění kávové kuchyňky, skladu a počítačových serverů. 
Interiér jsme navrhli jednoduchý a čistě minimalistický. Hlavními prostorotvornými prvky jsou dvě oblé projekční stěny o stejném poloměru. Projekční stěny jsou v detailu řešeny tak, aby vytvářely dojem prohnutých tenkých desek volně vložených do prostoru. Prostoru dominují dva objekty ve tvaru elipsy. Jednací stůl s deskou z bílého mramoru a podstavec z umělého kamene nesoucí  3D model.

Prostor je pojednán v odstínech bílé až středně šedé, z ušlechtilých materiálů, jakými jsou jemné betonové stěrky, šedá kůže, umělý bílý kámen, bílý mramor. V betonových stěrkách na stěnách je provedena inverzní grafika s logem.  Díky tomuto téměř monochromatickému provedení povrchů se nám podařilo podpořit proměnlivou barevnost, která je dynamicky utvářena samotnou panoramatickou projekcí se synchronizovaným barevným wall washem protější stěny a barevně podsvětleným modelem.  

Celá místnost je řízena inteligentní elektroinstalací, která ovládá jak nastavení světelných scén, tak stínění a přehrávání multimediálního obsahu.  Všechny tyto části se navzájem ovlivňují a dotvářejí tak atmosféru prezentačního prostoru.

01.03.2020