MONTESSORI ŠKOLKA, KLECANY

MONTESSORI ŠKOLKA, KLECANY

 

Interiér školky je navržen tak, aby respektoval specifika Montessoriho systému a pomůcek. Barevně i dekorativně je prostor spíše střídmý a odráží zejména jeden z jeho základních principů – tzv. připravených prostředí. Prostor je uspořádán do koutků, v nichž se odehrávají skutečné aktivity dětí a které propojují interiér s exteriérem.

(kategorie: veřejný interiér II; autor a přihlašovatel: MgA. Jakub Filip Novák a Mgr., MgA. Daniela Baráčková, spolupráce Ing. arch. Barbora Jelínek a Ing. arch. Martin Hlusička, NO ARCHITECTS s.r.o., www.noarchitects.cz)

Montessori školka

„Svět nepatří poslušným dětem. Svět patří těm, kdo ho znají dost na to, aby ho dokázali změnit.“

Barevná i věcná střídmost, absence křiklavých hraček a s nimi i motivů, to vše provází specifika vzdělávání, které je postaveno na Montessori pomůckách a systému.

Náš návrh Montessori školky v Klecanech však ze všeho nejvíce odráží jeden ze základních principů Montessoriovské pedagogiky, a sice tzv. připraveného prostředí. Podle této zásady bývá prostor uspořádán do koutků, v nichž se často odehrávají tzv. skutečné aktivity. Děti dle svého uvážení sami pracují na skutečném ponku, vaří ve skutečné kuchyni, skutečně pečují o rostliny na zahradě atd. Tyto koutky v naší školce nejsou jen symbolické, skutečně jsou umístěny v koutech, které se propisují z interiéru do exteriéru, kde vytvářejí své negativní obrazce – koutky v zahradě. Naší ambicí bylo i na limitovaném pozemku připravit členité prostředí tak, aby podněcovalo zájem dětí samo o sobě a pomáhalo jim vnímat svět, včetně světa architektury jako něco nesamozřejmého, hodného přemýšlení.

01.03.2020