MINIMALISMUS PRO MLADOU RODINU, PRAHA

MINIMALISMUS PRO MLADOU RODINU, PRAHA

 

Zadáním při rekonstrukci bylo definovat prázdný prostor, kde veškeré funkce, které se od dokončeného bytu očekávají, jsou integrovány do stěn, jenž tento prostor vymezují. Chytré elektroinstalace, úložné prostory, systémy zajišťující variabilitu umístění jednotlivých prvků v bytě, to vše je diskrétně vestavěno do povrchů s minimalisticky provedenými detaily.

(kategorie: rekonstrukce; autor a přihlašovatel: Martin Ptáčník a Ondřej Janků, spolupráce Kamil Škába, COLLARCH, www.collarch.cz)

Cílem celkové reknstrukce bytu bylo vytvořit klidné a neutrální pozadí pro život mladé rodiny, jež by jej následně zabydlela dle svých aktuálních potřeb a vkusu. Zadáním bylo definovat prázdný prostor, kde veškeré funkce, které se od dokončeného bytu očekávají, jsou integrovány do stěn, jež tento prostor vymezují. Chytré elektroinstalace, úložné prostory, systémy zajišťující variabilitu umístění jednotlivých prvků v bytě, to vše je diskrétně vestavěno do materiálově a barevně vyvážené palety povrchů s přesným a minimalistickým provedením detailů, které snesou doplnění jakoukoli barevnou škálou či stylem budoucích majitelů.

Byt se nachází v 3. patře čtyř poschoďového typového domu z 50. let 20. století v klidné bytové zástavbě na Praze 4.  Nároky klienta na nadstandartní bydlení pro mladou rodinu a zvýšené požadavky na akustický komfort jednotlivých místností vedly k celkové rekonstrukci bytu. Došlo k očištěním od vrstev dodatečných stavebních úprav z minulosti, osekání nekvalitní omítky a vybourání nadbytečných nenosných zděných příček. Při těchto úpravách byl také odhalen systém prefabrikovaných betonových panelů stropní kontrukce, jež byly následně vyspraveny a ponechány jako výrazný estetický prvek interiéru všech nových místností.  Původní dispozice bytu byla částečně změněna a obohacena o řadu nových propojení mezi jednotlivými místnostmi, jež tvoří alternativu centrálního koridoru a zajišťují volnost pohybu a dostatek denního světla. Minimalistický design s přesným provedením detailů a s redukovanou, ale pečlivě vybranou paletou použitých materiálů a textur stylově doplňuje původní odhalený betonový strop. Ten je od stěn bytu odsazen výraznou hlubokou spárou, která opticky zvýrazňuje jeho nerovnosti, materialitu a tíhu. Stějně jako u ostatních prvků iteriéru, i zde jde estetika ruku v ruce s praktickou funkcí. Touto spárou jsou vedeny nízkonapěťové kabely pro libovolné rozmístění hi-fi reproduktorů. Osvětlení je řešeno tří-okruhovým lištovým systémem upevněným na stropě vždy ve spáře mezi dvěma nosnými panely a zajišťujícím variabilitu rozmístění svítídel dle aktuální dispozice bytu. Obvodové zdi jsou bílé,
neutrální, se soklovou lištou zapuštěnou v jedné rovině s povrchem zdi. Soklové lišty jsou vyjímatelné, prostor za nimi slouží pro rozvod elektroinstalací. Středová nosná zeď tvoří dispoziční páteř celého bytu. Její přítomnost a hmotnost je podtžena povrchovou úpravou v betonové stěrce. Stejný materiál je použit i na těleso krbu, kterému propůjčuje až skulpturální charakter. Dělící příčky mezi pokoji a chodbou jsou z větší části nahrazeny skříňovým systémem se zdvojenými dveřmi, který, díky speciální truhlářské úpravě, velmi kvalitně akusticky izoluje jednotlivé místnosti mezi sebou a zároveň zajišťuje požadované množství úložných prostor v bytě. Toto řešení předpokládá absenci dalšího, volně stojícího nábytku pro ukládání věcí a dovoluje majitelům ponechat byt vzdušný a prázdný. Svrchní viditelnou vrstvu askusticky pohltivých panelů vestavěných skříní tvoří prořezávaná dýhovaná deska, jež kromě funkčního využití doplňuje interiér o výrazný estetický element. Povrch dýhy společně s dřevěnými parketami vytváři měkký a přívětivý protipól hrubé textuře odhaleného betonu a betonové stěrky. Z barevné palety bytu se záměrně vymaňuje koupelna provedená v odstínech modré a žluté. Místnost očisty a relaxace působí hravým, až dětským dojmem a tvoří protipól klidným a vyváženým tónům zbytku bytu.
konzultace

06.02.2019