KANCELÁŘE MEDICON, PRAHA

KANCELÁŘE MEDICON, PRAHA

 

Velkou výzvou pro autory interiéru bylo půdoysné řešení prostory v podobě strohého trojtraktu se středovou komunikací. Snažili se kompenzovat tato negativa a vytvořit co nejvzdušnější prostor. Ten je doplněn akustickými celoplošnými polepy, zavěšenými panely a živými zelenými stěnami.

(kategorie: veřejný interiér II; autor a přihlašovatel: Ing. arch. Zdeněk Rychtařík a Ing. arch. Tomáš Maceška, VYŠEHRAD ATELIER s.r.o., www.vysehrad-atelier.cz)

Předmětem návrhu bylo vytvoření prostor pro administrativní část společnosti Medicon a.s., která patří mezi největší provozovatele ambulantních zařízení v Praze. Plocha o velikosti 1000 m2 je složena z oddělení vedení, back office, jednacích místností a souvisejícího zázemí. Výchozími parametry návrhu byla maximální možná tvůrčí volnost, která nám byla dána investorem a poměrně na zpracování náročný stavební prostor. Určitá náročnost řešení interiéru byla hlavně v půdorysu budovy, která má tvar úzkého trojtraktu se středovou komunikací. Nejsou zde půdorysně velké prostory ani velkorysá okna. Světlá výška je poměrně nízká, lokálně ponížená zvýšenými průvlaky nesoucí technologii o patro výše.

Návrh se tedy snaží tyto negativa kompenzovat a vytvořit co nejvíce vzdušný prostor celého provozu administrativy. Strohý pravidelný trojtrakt s předurčenou středovou komunikací byl rozehrán půdorysně ustupujícími pevnými či prosklenými stěnami a zároveň vnořenými barevnými boxy jednacích místností. Pro dosažení ideální světlé výšky byly ponechány stropní konstrukce a rozvody instalací přiznané v jejich surovém a nekrytém provedení. Tímto dochází k vytvoření částečně technicistního pojetí interiéru, který je dále podpořen vybranými materiály povrchových úprav stěn, podlah a stropů. Struktura přiznaných betonových stropních panelů je lehce zvýrazněna mléčným transparentním nátěrem, podlaha hlavních komunikačních prostor je kryta epoxidovou stěrkou, stěny jsou obloženy ocelovými plechy a překližkou. Struktura ocelových plechů, které byly leptány kyselinou, byla na místě dotvořena ručním nepravidelným broušením. Prostor je dále doplněn akustickými celoplošnými polepy a zavěšenými panely, živými zelenými stěnami a recepcemi vymodelovanými z umělého kamene. Mobiliář je vybrán především ze sortimentu firmy Herman Miller v kombinaci s dalšími výrobci a atypickým nábytkem.

07.03.2019