ITALSKÉ BISTRO LA BOTTEGA LINKA, PRAHA

ITALSKÉ BISTRO LA BOTTEGA LINKA, PRAHA

 

Požadavkem investora bylo vytvořit jiný, zajímavý a příjemný koncept interiéru. Každá ze tří částí prostoru nabízí hostům jinou atmosféru i typ sezení. Při čištění docházelo k odhalování původních konstrukcí, které nakonec v interiéru zůstaly. Na zdech jsou škrábané omítky a v přední části se využily výkladce ze 30.let minulého století, kde je nyní umístěno sezení.

(kategorie: veřejný interiér I; autor a přihlašovatel: Jiří Řezák a David Wittassek, QARTA ARCHITEKTURA s.r.o., www.qarta.cz)

Investor provozuje několik restaurací, které mají vynikající kuchyni.  Měl tedy zcela jasno o fungování a funkčním schématu podniku. Věděl, že chce jiný interiér, jinou atmosféru než má ve svých restauracích, příjemnou s kontrastními prvky.
Neobvyklý požadavek může být v pravém slova smyslu neobvyklé zadání, tj. vytvořit jiný, zajímavý a příjemný koncept interiéru.
Prostor restaurace má otevřenou kuchyň a tři části. Přední část je koncipována s důrazem na výkladce. Dnes je zde umístěno sezení, prostřední část a zadní část, která má přímý kontakt s otevřenou kuchyní.  Každá část má jiný typ sezeni a jiný typ osvětlení.  Celkové uspořádání tak reflektuje původní prostor domu.
Jedna ze zajímavých okolností byla tvorba v průběhu výstavby. Prostor budoucí restaurace byl původní, ale poslední rekonstrukce jej značně upravila. Dalším a dalším postupem docházelo k očištění a odhalováni původních konstrukci, které jsme nakonec nechali ve své původní podobě, což vytváří velmi příjemný ambient, náladu a pocit.
Původní konstrukce jsou ponechány v oškrabaných omítkách, podlaha a interiér je doplněn měkkým čalouněným koženým sezením, na pracovních plochách a stolech je použit stejný zelený kámen. Další použité materiály jsou lícová cihla, dřevěná vlysová podlaha nebo klasické čedičové dlažby včetně obkladů na WC. Jako kontrastní prvek byl dále použit nýtovaný titan a zinkový plech na lednice a pult.
Při tvorbě nového interiéru jsme inovativně použili škrábané omítky, jež vznikají nejen škrábáním, ale i doplňováním, sekáním, patinováním v místech porušení, fixací, dobarvením, obnovou původních dekorů či zdobením.
Ke zvláštnostem z pohledu autora interiéru můžeme krom již zmiňovaných škrábaných omítek, původních konstrukcí a původních podlah, uvést také např. světlík v zadní časti restaurace, otevřenou kuchyň a využití výkladců z 30. let minulého stolení, kde je umístěno sezení. Velmi originálním a výrazným prvkem interiéru je použití zcela výjimečných ručně foukaných lustrů BOMMA.

11.03.2018