INTERIÉR ZŠ DR. EDVARDA BENEŠE, ČAKOVICE

INTERIÉR ZŠ DR. EDVARDA BENEŠE, ČAKOVICE

 

Hlavním požadavkem na autory bylo vytvoření příjemného moderního prostředí, které bude žákům poskytovat nejkvalitnější zázemí pro výuku nejen z funkčního hlediska, ale i z hlediska zdravotního a estetického. Každé patro má jinou barevnost, inspirací pro jejich výběr byly přírodní motivy a střídající se roční období.

(kategorie: veřejný interiér II; autor a přihlašovatel: Ing. Radka Šrámková, www.studiodesira.cz)

V září roku 2019 byla slavnostně otevřena nová budova školního komplexu ZŠ E. Beneše v Čakovicích. Nová, nejmodernější budova, se nachází na ulici Jizerská a poskytuje zázemí více jak dvěma stům žáků prvního stupně. 
Projekt interiéru nebyl řešen současně s projektem budovy, ale byl řešen až po zahájení stavebních prací. Autorem interiéru ZŠ E. Beneše na ulici Jizerská v Čakovicích je Ing. Radka Šrámková, zakladatelka Desira Studio s.r.o.
Hlavním požadavkem ze strany uživatele bylo vytvoření příjemného moderního prostředí, které bude žákům poskytovat nejkvalitnější zázemí pro výuku nejen z funkčního hlediska, ale i z hlediska zdravotního a estetického. Z toho důvodu byly při vytváření studie interiéru kladeny nejvyšší nároky na ergonomii a variabilitu nábytkových prvků, které budou splňovat standardy současných výukových metod. 
Varianty studie byly průběžně konzultovány s vedením školy a na základě věcných připomínek byl specifikován optimální standard kmenových a speciálních učeben. 
Současné výukové metody vyžadují při výuce možnost variabilního uspořádání lavic pro práci větších i menších skupin a tím vzniká požadavek na individualizaci nábytkových prvků. Výšková stavitelnost lavic a židlí usnadňuje výuku ve věkově a výškově smíšených skupinách. Ergonomicky formované lavice a židle organických tvarů zajišťují správné držení těla po celou dobu výuky a tím podporují aktivitu žáků. Úložné prostory ve třídách jsou mobilní a nijak nenarušují variabilní koncept učeben. 
Odpočinkové sezení mohou žáci využívat v čase přestávek na chodbách a ve vestibulu. Společně s nízkými stolky jsou zde k dispozici ergonomicky řešené sedací prvky, které žákům umožňují lehce houpavý pohyb jako alternativu statického sezení při výuce. Dalším typem volnočasového sezení jsou venkovní prvky na terase školy v nejvyšším podlaží, kde mohou žáci za přítomnosti vyučujících trávit volný čas. 
Barevnost interiéru volně navazuje na barevný koncept budovy, jejímž autorem je Ing. Arch. Tomáš Med. Barevnost je v základu potlačena a nejvýraznějšími prvky jsou kovové konstrukce oken a dveří v tmavě šedém provedení, které kontrastují s bílou výmalbou stěn a jemnou texturou teraco podlah. Silným barevným akcentem jsou žluté celistvé plochy na oknech a interiérových obkladech v prostorách recepce a toalet. Žlutá barva reprezentuje barvy školy a v projektu interiéru byla zvolena záměrně. V těchto barvách byl řešen také navigační systém, který byl součástí zadání studie interiéru. 
Dvoupatrová budova poskytuje celkem 7 kmenových učeben, přičemž v každém patře jsou učebny řešeny jednotnou barevností. Inspirací pro výběr barev byly přírodní motivy a střídající se roční období. 
Velké bílé plochy stěn budovy jsou pokryty velkoformátovými bezrámovými nástěnkami, které slouží jako výstavní plochy žákovských prací a dodávají celému interiéru autentičnost. 
Škola je první institucí, kde člověk souvisle tráví velkou část dne. Takové prostředí na člověka bezesporu působí a v případě škol může jít o značnou část života. Důležitost kvalitního a podněcujícího zázemí pro jakoukoliv práci je extrémně důležitá. Funkční, bezpečné a estetické pojetí interiéru má značný vliv na lidskou psychiku i v raném věku, proto by prostředí škol nemělo být v žádném případě opomíjeno. 
 

03.03.2020