INTERIÉR PRODEJNY SBCR A SKIBI, PRAHA

INTERIÉR PRODEJNY SBCR A SKIBI, PRAHA

 

Budova bývalé továrny v Radotíně se změnila v multifunkční prostor, pod jehož střechou se nachází prodejna sportovního vybavení SBCR, dětská prodejna SKIBI a restaurace MUSA. Dále je zde multifunkční sál, veškeré zázemí firmy včetně půjčovny a servisu lyží a kol. Přestože je každá část interiéru odlišena, celková linka pokračuje a navádí návštěvníka do dalších prostor rozsáhlého objektu.

(kategorie: Veřejný interiér II; autor: Ing. arch. Petr Šindelář a Ing. arch. Martin Duba, VLNNA s.r.o., Ing. arch. Hana Davidová, FLAT WHITE; přihlašovatel: FLAT WHITE, www.flatwhite.archi)

Historie objektu Vindyšovy továrny byla již od počátku spjata se sportem a firma Ski a Bike Centrum Radotín na ni hrdě navazuje. Multifunkční areál v sobě kombinuje rozsáhlé prodejní plochy a mnoho dalších provozů - restaurant Musa, multifunkční sál, prodejnu Skibi, skladové a technologické zázemí, administrativu, expedici zboží, půjčovnu a servis lyží i kol.
Narozdíl od jiných industriálních památek s bohatými fasádami z lícového zdiva
byla zdejší továrna již v době svého vzniku pouze jednoduchou stavbou bez detailu a její charakter tvoří především výrazná silueta šedové střechy. Historie bohužel z objektu důsledně odstranila všechny jeho původní kvality, což zároveň umožnilo přistupovat k zadání bez nostalgie a sentimentu. Prvotním úkolem architektů bylo především znovu objevit tektoniku původní stavby, obalené náhodnými přístavbami.
Po důkladném očištění útrob továrny bylo nutné její haly uzpůsobit novým
potřebám. Každý z prostorů vyžadoval svůj osobitý charakter, který by pomohl odlišit jednotlivé části interiéru v jinak přísně monotónních a opakujících se halách. Složitost programu bylo i kvůli rozpočtovým limitům nutné realizovat co nejjednodušším návrhem.
Nové funkce jsou do jednotlivých prostorů vkládány prostřednictvím pečlivě navržených vestaveb, které vždy jediným krokem řeší prostorové, utilitární i estetické požadavky a jsou uzpůsobeny funkci daného prostoru.
Hlavními částmi interiéru továrny je prodejna sportovního vybavení SBCR, dětská
prodejna SKIBI a restaurace MUSA.
Největší prostor hlavní haly je prodejna sportovního vybavení SBCR. Zde je interiér laděn zcela funkčně. Spacewallové stěny jsou v černé MDF doplněné modulovým systémem pro vystavené zboží v kovovém porvedení. Výška prostoru je rozdělena tak, že v nízké hladině se odehrává tato nově vložená část prodejny , naopak v horní části je ponechán očištěný krov šedové střechy.
Prostřední loď menšího rozměru je věnovaná prodejně s dětským oblečením a
doplňky SKIBI. Zde je vloženo patro, které naopak umožňuje využití výšky včetně pokroví.
V konstrukci jsou vynechané dva otvory, jeden na točité ocelové schodiště, ve druhém otvoru je natažena provazová síť, která tvoří hravý prvek pro děti a zároveň slouží jako optické propojení spodní části prodejny s podkrovím. Jiné měřítko této prodejny na první pohled naznačuje změnu sortimentu. Krom nábytku pro vystavené zboží je v prodejně navrženo několik lákavých míst pro děti, které do této části mohou uniknout jako do dětského koutku. Spacewally a nábytek jsou zde v bílé barvě a břízové překližce.
Navazující loď je restaurace MUSA. Zde je vloženo patro pouze v části nad barem,
jinak je prostor otevřen do krovu a použit princip soklu pro snížení výšky interiéru, který je tvořen dřevěným obložením. Stěny nad tímto obložením jsou obnaženy a pouze opatřeny bílým nátěrem. Pro pocit členění a vytvoření zákoutí u sezení jsou v místech trámů zpušteny sametové závěsy, jako kontrast měkkého materiálu k očištené hrubé konstrukci.
Přestože je každá část interiéru továrny odlišena, celková linka promyšleného
interiéru pokračuje a navádí návštevníka skrz tyto lodě dál, do dalších prostor tohoto objektu. Velkou částí je exteriér, který je funkčně provázaný s interiérem prodejny i restaurace a umožňuje jakémukoli návštěvníkovi zde strávit klidně celý den.

05.04.2021