INTERIÉR KLINIKY PRAGUE FERTILITY CENTER

INTERIÉR KLINIKY PRAGUE FERTILITY CENTER

 

Požadavkem investoru bylo zajistit intimitu v čekacích prostorech kliniky a otisknout do interiéru barevnost vycházející z loga. Interiér měl navozovat pocit čistoty odpovídající zdravotnickému zařízení. Volba povrchových úprav a barevnost se značně vzdaluje od tradičního pojetí zdravotnického zařízení. Brandová barva kliniky se stala navigační značkou pro klienty.

(kategorie: Veřejný interiér II; autor: Marek Skoták, SKOTÁK ARCHITEKTI, Aleš Andrle, ANDRLE ARCHITEKTI, www.andrlearchitekti.cz; přihlašovatel: SKOTÁK ARCHITEKTI s.r.o. www.skarch.cz)

Interiér kliniky jsme navrhovali s maximální citlivostí. Asistovanou reprodukci totiž podstupují klienti nezřídka opakovaně, a i přes to není možné zaručit očekávaný výsledek. Alfou a omegou pro nás bylo světlo, které povznáší, symbolizuje naději a kontrastuje s nelehkým procesem, kterým klienti při léčbě neplodnosti procházejí.

Od investora jsme dostali stručné požadavky – zajistit intimitu především tam, kde klienti čekají. Barevnost interiéru měla reflektovat barvu loga a také jsme měli navodit pocit čistoty odpovídající zdravotnickému zařízení. Dispoziční uspořádání však bylo dané. To jsme měnit nemohli. Přesto se nám povedlo přizpůsobit dílčí stavební prvky našemu záměru. A v návrhu vybavení jsme měli volnou ruku.

Povrchové úpravy a barevnost se zcela záměrně vzdalují tradičnímu pojetí zdravotnického zařízení. Oranžovou (barvu loga kliniky) jsme použili jako navigační značku. Nejlépe je to vidět na dveřích. Do místností, určených klientům jsou oranžové a k místnostem pro personál naopak bíle.

Cesta klientů začíná ve vstupní hale. Původní, příliš dlouhou chodbu, jsme rozčlenili na tři zóny. Vstupní část s logem kliniky a zelení, zónu s dětským koutkem před vstupem do zákrokové části a zónu hlavní čekárny s recepčním pultem.

Hlavním prvkem interiéru je ambientní osvětlení a užití záclon, které zamezují přímému pohledu z veřejné chodby a zároveň dodávají interiéru potřebné změkčení. Polstrované sedačky jsou oddělené průsvitnými polopříčkami tak, abychom v chodbě vytvořili menší soukromé části.

Zpoza recepčního pultu jsou z jedné strany přístupné administrativní prostory a z druhé sesterny a tři ambulance. V chodbách jsme pracovali s optickým trikem, perspektivní zkratkou. Na stěny jsme umístili tenké dřevěné profily, které v zákrytu vytvářejí dojem plnoplošného obkladu, avšak v čelním pohledu je celistvost stěny příjemně členěná. Původně tmavou chodbu uprostřed dispozice jsme osvětlili denním světlem skrze průsvitné skleněné příčky.

Ordinace jsou barevně výraznější. Laděné do tónů žluté, modré a růžové. Vybavení ambulancí je zcela minimalistické. Vychází z hygienických požadavků na kvalitu prostředí. Kromě barevnosti jsme ladili také strukturu jednotlivých prvků. Zvolili jsme pohledově příjemný akustický podhled, keramické obklady zjemněné fazetou, skleněné přepážky namísto sádrokartonové příčky nebo podlahu z přírodního linolea. Okna jsme doplnili a změkčili záclonami.

Obdobný přístup jsme uplatnili také při řešení kanceláří a pokojů. V pokojích klienti najdou křeslo a pohodlné lůžko doplněné odkládací poličkou integrovanou do obkladu, který spolu s dalšími slouží především jako ochrana stěn při manipulaci s lůžkem. Při pohledu z pokoje se v celé ploše otevřených dveří čitelně uplatňuje tapeta s motivem uklidňující mlžné krajiny.

Lůžková část přechází v zákrokový sál a laboratorní zázemí. Jediné, čeho jsme se zde dotkli byla barevnost podlahy a pojednání vestavených úložných prostor.

Nedílnou součásti návrhu jsou navigační prvky od studia DIP.GD, které završily naše úsilí o komplexní řešení interiéru.

05.04.2021