HUDEBNÍ ZVĚŘINEC – EXPOZICE V ČESKÉM MUZEU HUDBY, PRAHA

HUDEBNÍ ZVĚŘINEC – EXPOZICE V ČESKÉM MUZEU HUDBY, PRAHA

 

Expozice tematicky propojuje hudební svět se světem přírody, ukazuje paralelu mezi zvuky u hedebních nástrojů a zvířat, co všechno ze zvířat je přeneseno do hudebních nástrojů. Úkolem autorek bylo zhmotnit všechna tato konstatování. Zásadní pro celou expozici je hravost a vlastní bádání či zkoumání jednotlivých návštěvníků.

(kategorie: Veřejný interiér II; autor a přihlašovatel: Ing. arch. Tereza Beranová a Ing. arch. Lucie Kirovová, spolupráce MgA. Ondřej Zámiš, LOCA ARCHITEKTI, www.loca-architekti.cz)

Za oponou přírody

Výstava tematicky představuje „svět zvířat“ v hudbě – paralelu tvoření zvuku u hudebních nástrojů a hlasové projevy zvířat, co vše z živočišných materiálů či v názvech najdeme v hudebních nástrojích, nebo jak zvířata mohou škodit na hudebních nástrojích. V rámci bohaté expozice jsou k vidění hudební nástroje, skladby ve formě notových rukopisů nebo tisků, rozmanitý obrazový materiál (ilustrace, fotografie, grafika, obrazy), různé předměty zobrazující zvířata, divadelní kostýmy, scénické návrhy, plakáty, ale i dermoplastické exponáty. Expozice „Hudební zvěřinec“ zde tematicky propojuje hudební svět se světem přírody a hlavním úkolem pro nás – architekty bylo tento vztah mezi hudbou a přírodou zhmotnit.

Expozice je navržena do historických prostor Českého muzea hudby v 1. NP. Jedná se o několik průchozích místností přístupných z dvorany, kde se odehrávají koncertní představení. První soubor místností sdružuje převážně úzké prostory s různými druhy kleneb i podlah, které vrcholí prostorem bývalé kaple s křížovou klenbou. Druhý soubor zahrnuje dva sály s velkorysou světlou výškou.

Architektonická koncepce na různorodé prostory reaguje návrhem pulsující organické křivky paneláže, která plynule propojuje všechny prostory historického objektu. Měkké tvarosloví evokuje blízkost přírody a vytváří zákoutí pro exponáty nebo herní aktivity. Je zde vytvořen mnohovrstevnatý imaginativní svět prosvítající přírody, který nabízí prostor pro vlastní imaginaci návštěvníka, hledání a hravost. Paneláž je v tomto konceptu oponou, za kterou se nachází druhý plán – tajemný svět zvířat, poslechová zákoutí, promítací prostory, ale i prostory, které může prolézt pouze dítě. Nad oponu někdy vykoukne i zvíře v podobě siluety, čímž se vnáší do expozice další vrstva, která návštěvníka přiměje podívat se vzhůru.  Nová podlaha z OSB desek sjednocuje různé podlahové krytiny v jednotlivých místnostech.

Do paneláže je integrována většina vitrín. Zvířecí exponáty jsou většinou vystaveny ve formě diorámat společně s hudebními nástroji. U velkých celků vznikají v oblých částech niky pro sezení s poslechovými body. Některá zvířata mají své nory, hnízda nebo bidýlka. Tímto se rozehrává několika úrovňový plán paneláže.

Zásadní pro celou expozici je však hravost, vlastní bádání a zkoumání návštěvníků. Organická paneláž zde vytváří zálivy pro dílčí interaktivní prvky umístěné na ostrůvcích, kde jsou předměty, na které si návštěvníci mohou zahrát. V prostoru jsou také umístěny zaoblené pultové vitríny evokující kameny.

Dva oblouky ve dvoraně otevřené do venkovní pasáže jsou věnovány hravé instalaci siluet zvířat a nástrojů instalovaných do ptačích klecí. Tato výtvarná instalace donutí nejednoho procházejícího člověka se zamyslet nad tím, co by ho mohlo v Českém muzeu hudby potkat.

Grafika je v tomto prostoru navržena jako celoplošný polep tak, aby byla vytvořena tajemná atmosféra prosvítající přírody do našeho myšlenkového hudebního světa. V grafice se prolínají motivy zvířat ze starých živočichopisů s hudebními nástroji, a především s průvodci dětské linky - kočkou a myší.

FOTO: Ing. Jiří Beran

 

Grafika: MgA. Ondřej Zámiš

Adresa stavby: České muzeum hudby

Investor: Národní muzeum

Projekt: 2020

Realizace: 2020

Užitná plocha: 193 m2

 

05.04.2021