HOTEL LOTRINSKÝ, VELKÉ PAVLOVICE

HOTEL LOTRINSKÝ, VELKÉ PAVLOVICE

 

Monumentální barokní sýpka byla postavena na konci 18. století. Sloužila ke shromažďování společných zásob obilí pro léta neúrody. Po kompletní rekonstrukci vzniklo 42 prostorných pokojů a konferenční sály. V interiéru bylo zachováno maximum původních prvků, které jsou postupně doplňovány tradičními výšivkami a tisky na textil.

(kategorie: veřejný interiér I; autor a přihlašovatel: Ing. arch. Eva Eichlerová a Ing. arch. Zdeněk Eichler, spolupráce Ing. arch. Martina Matušková a Ing. arch. Přemysl Valový, EA ARCHITEKTI s.r.o., www.ea-architekti.cz)

Monumentální barokní sýpka v centru jihomoravské obce Velké Pavlovice byla postavena na konci 18. stolení za vlády císaře Josefa II., kdy patřila k místnímu velkostatku.  Sloužila ke shromažďování společných zásob obilí pro léta neúrody. V pozdějších letech se pro stavbu tohoto měřítka hledalo využití jen obtížně. Chátrání sýpky urychlil požár na konci minulého století. Jde o významnou technickou památkou. Budova je čtyřpodlažní, přízemí je zaklenuto nízkou křížovou klenbou ve dvoutraktu. Patra mají dřevěné trámové stropy, vynášené ve druhém podlaží kamennými a zděnými sloupy. Ve třetím podlaží stropy vynáší mohutné vyřezávané sloupy ze dřeva.  Čtvrté podlaží je podkrovní. Tento prostorový koncept byl při rekonstrukci zachován, otevřený prostor byl dělen příčkami. Současná společenská funkce hotelu s restaurací a konferenčním sálem je adekvátní velikosti a poloze stavby, ovšem klade na objekt technologické nároky.  Z důvodu zachování jedinečnosti historické stavby a minimálních zásahů do původních konstrukcí jsme navrhli samostatnou budovu technického zázemí, zapuštěnou do terénu. Její svažitá střecha je pojata jako sad velkopavlovických meruněk. Celek je v exteriéru vymezen upravenými venkovními plochami osázenými platany, katalpami a doplněn fontánou. Dochované původní stavební prvky vyzařují kultivované zpracování – kamenné ostění oken, kamenné a dřevěné sloupy, kovaná vrata, dřevěné schodiště, zpracování omítek, velkoplošná kamenná dlažba, váhy aj. Výtvarný koncept interiéru stačilo jen  vnímat a respektovat. Rozhodli jsme se novými prvky a povrchy nekonkurovat stávajícím, ale podpořit jejich vyznění současnými stavebními a technickými možnostmi.

28.02.2019