FINALISTA KATEGORIE - VEŘEJNÝ INTERIÉR II

FINALISTA KATEGORIE - VEŘEJNÝ INTERIÉR II

 

MATEŘSKÁ ŠKOLKA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, HOSTAVICE

Soukromá základní škola spojená s Montessori mateřskou školkou byla umístěna do budovy zámku z druhé poloviny 19, století, který byl postaven v novorenesančním stylu. Záměrem autorů bylo propojit interiér s nádherným exteriérem zámeckého parku. Interiér zámku byl očištěn od předchozích zásahů a prostor se co nejvíc otevřel, aby působil vzdušně.

(kategorie: veřejný interiér II; autor a přihlašovatel: MgA. Matúš Opálka, OPÁLKA DESIGN, www.opalkadesign.com)

Zámek, ve kterém se škola a školka nachází, byl postaven v 2. polovině 19. století v novorenesančním stylu jako součást velkostatku Kolmana. Po 2. světové válce byl zámek upraven pro školní účely. Na začátku fungoval zámek jako mateřská školka a škola pro první stupeň. Následně byl upraven na Vysokou školu tělovýchovy a sportu. My jsme školu zrekonstruovali pro účely soukromé základní školy Be Open spojenou s Montessori mateřskou školkou Be Happy.

Škola je situována do velkého zámeckého parku plného stoletých stromů. Naším záměrem bylo proto propojit tento krásný exteriér a jeho energii s interiérem a zároveň nechat v prostoru vyniknout původní prvky, které se nám podařilo dochovat a zrenovovat, jako například původní dveře nebo žulové schody, parkety v učebnách, původní cementovou dlažbu, ale i odhalit původní klenby a dekorační římsy, které jsme u vstupu doplnili novými štukatérskými lištami na stěnách, jež dotvářejí a umocňují první dojem ze vstupu do historického zámku. Hlavním záměrem bylo též podnítit děti k hravosti a kreativitě, aby se cítily ve škole příjemně, a to krásné okolí a budova, ve které se nacházejí, bylo pro ně inspirativní a motivovalo je ke kreativitě, tvořivosti a výuce.

Interiér zámku měl před rekonstrukcí mnoho vrstev a zásahů, které nebyly velmi povedené
a nezohledňovaly důležitost a historii budovy. Prostor byl rozdělen na mnoho malých místností příčkami, které vytvořily instituce před námi. My jsme zámek vyčistili od těchto zásahů a dispozici jsme navrátili do původního stavu a celý interiér co nejvíce otevřeli, aby působil vzdušně, útulně, ale stále velkolepě, jak přináleží stavbě tohoto typu.

Zrekonstruována byla kompletně dvě poschodí, kde se v přízemí v levém křídle zámku nachází školka se samostatným vstupem, šatnami, záchody, místností na spaní, kuchyní, jídelnou a velkou hernou. Ve druhé polovině zámku je samostatný vstup do školy, šatny, kavárna, výdej jídla se zázemím, a samozřejmě hygienické zázemí. V druhém patře jsou čtyři velké učebny, toalety, chodba a tělocvična.

Snažili jsme se interiér pojmout hravě, ale vyhýbali jsme se používání výrazných barev na stěnách nebo používání barevného nábytku, jak bývá zvykem ve školách, naopak jsme ponechali prostor čistý a používali přírodní materiály dřevo, cihly a samotnou hravost jsme dodali do interiéru ve formě dekorací jako jsou oblaka nebo origami ptáci, kteří se přirozeně pohybují a dodávají prostoru živost, hravost a svobodu. Zároveň tak opticky snižují strop, aby se děti ve velkém prostoru s vysokými stropy necítily pohlceny. Ptáci přelétávající chodbami tak umocňují způsob výuky a vedení dětí v této svobodné škole.

Zadáním klienta bylo vytvořit otevřený, vzdušný a funkční prostor, který bude sloužit nejen dětem, ale i všem zaměstnancům školy. Vytvořit oddechové zóny i zóny společného setkávání učitelů, dětí i rodičů. Jednou z takových zón je místnost námi zvaná kavárna, která slouží všem. Dětem, rodičům i učitelům. Je to místo společného setkávání. Děti si tu sami udělají čaj nebo připraví svačinu. Rodiče si mohou dát kávu před odchodem do práce, anebo posedět při společném rozhovoru s učitelem a dítětem. Další zónou jsou čtenářské koutky, které podněcují děti k relaxaci a čtení. Tělocvična/společenská místnost, která je ústřední místností školy, slouží pro společné skupinové akce, ale i k výuce.

Velmi zásadní byl aspekt nejen krásy, ale i funkčnosti, museli jsme dbát na bezpečnost dětí a zároveň jsme kladli důraz na správně navržené světelné podmínky, lavice jsou pohyblivé, aby i samotné děti mohly upravit místnost podle potřeby, mohly sedět a pracovat za stolem anebo pracovat skupinově na projektech na zemi či na koberci. Vše jsme samozřejmě úzce konzultovali s pedagogy a navrhovali prostor společně s nimi, aby byl funkční a praktický pro všechny.

Jednou z hlavních myšlenek školy je, vést děti k převzetí zodpovědnosti za svoje učení a chování. Být uvědomělý. K tomu též směrovaly myšlenky při rekonstrukci. Estetičnost a čistota celého prostoru, ve kterém děti tráví většinu svého času a působí na ně, nám připadá jako velmi důležitá, protože věříme v to, že estetické prostředí dětí a jejich názor na to, co je "pěkné", formuje.

22.09.2020