FINALISTA KATEGORIE - VEŘEJNÝ INTERIÉR II.

FINALISTA KATEGORIE - VEŘEJNÝ INTERIÉR II.

 

REKONSTRUKCE ŠKOL DUHOVKA, PRAHA

V pražských Nuslích a na Břevnově vznikly nové interiéry škol Duhovka, které uplatňují principy Montessori vzdělávání. Právě tomu se návrhy měly přizpůsobit. Zrenovovány byly jak samotné třídy, tak i jídelna a další části škol.
(kategorie: veřejný interiér II.; autor a přihlašovatel: Ing. arch. Martin Kalhous, atelier SAD, www.ateliersad.cz)


Jídelna gymnázia

Realizace se týkala přeměny staré školní knihovny v prvorepublikové škole v Boleslavově ulici na Praze 4 na školní kantýnu. Byla provedena s důrazem na jednoduchost a funkčnost. Prostor je řešen tak, aby ho škola mohla multifunkčně využívat – v časech kolem poledne pro účely stravování, ve zbývajícím čase pro mimoškolní aktivity. Prostorové propojování a netradiční volby materiálů vyvracejí u studentů zažité stereotypy – použit byl beton, vodostavební překližka, velkoformátové umakarty, sklo a dřevo. Veškeré nové zásahy, bourání stěn a otvorů, jsou graficky odlišeny od původního stavu purpurovou barvou – teorie symbiosy starého a nového v praxi. Zvolená technika finálních povrchů marockého štuku a velkoformátových umakartů odpovídají hygienickým nárokům na exponovaných místech. S ohledem na zvýšenou zátěž podlahy a výdejního pultu byl zvolen beton, stoly a židle z masivního dřeva výškově odpovídají potřebám studentů a pedagogů, a tím zvyšují komfort stolování.

Třídy gymnázia 

Návrh prostorově podporuje vzdělávací systém uplatňující principy Montessori, který rozvíjí a respektuje jak individuální rozvoj dítěte, tak i spolupráci dětí ve skupině. Náš návrh klade velký důraz na ergonomii dítěte (výška stolů, židliček), velikost pracovního místa (komfortní prostor i pro prostorově náročné činnosti), dostatečné osvětlení (denní osvětleni a umělé s ohledem na vzdálenost od okna) a prostorovou pestrost (otevřená denní místnost, vestavěné patro pro zájmovou činnost, počítačový kout pod vestavěným patrem). Umístěním transparentního kabinetu pro pedagoga do výukového prostoru přispíváme ke zkvalitnění vztahu mezi pedagogem a žákem. Uvědomujeme si, že výrobky z kvalitních materiálů s dlouhou životností (pracovní stůl s masivní dubovou deskou, nábytek z masivního dřeva, vestavěné patro z pohledového dřeva, dřevěné židličky TON), se kterými se studenti dennodenně setkávají, mají na ně pozitivní vliv.

Třídy ZŠ

Tento projekt se týkal návrhu a realizace výukových prostor pro základní školu Duhovka v ulici Nad Kajetánkou, inspirovanou pedagogikou Marie Montessori. Ve společném týmu s investorem a pedagogy jsme vytvořili manuál jasných koncepčních zásad aplikovatelných na rekonstrukci celého objektu školy, tedy tříd, družiny, tělocvičny, jídelny, kuchyně a zahrady. Kmenové třídy jsou prostorově náročné, proto jsme po jejich obvodě umístili velké množství statických i dynamických úložných prostor pro důmyslné Montessori pomůcky. Pedagogové rozvíjejí u žáků individuální schopnosti, ale kladou i důraz na skupinovou spolupráci. Prostorovou pestrostí (velkou otevřenou denní místností, chill-outem a knihovnou ve vestavěném patře, kuchyňkou, počítačovým koutkem a hernou pod vestavěným patrem) respektujeme individuální vyspělost žáků a jejich schopnost realizovat se v otevřeném prostoru nebo v jasně vymezených intimnějších částech třídy. Autonomní prostory ve vestavěných patrech, určené pouze pro žáky, jsou navržené tak, aby je pedagog mohl vizuálně kontrolovat. Každá třída má vlastní barevnou identitu, vycházející z filozofie Duhovky. Tónování bylo zvoleno s ohledem na odlišné materiály – koberec, laminát, dřevo a textilní doplňky.

Na realizaci spolupracovali Ing. arch. Jan Burgermeister, Ing. arch. Agata Kiszka, Ing. arch. Peter Panulin.

13.04.2016