FINALISTA KATEGORIE - SOUKROMÝ INTERIÉR NOVOSTAVBA

FINALISTA KATEGORIE - SOUKROMÝ INTERIÉR NOVOSTAVBA

 

PÁNSKÝ KLUB

Stavba pánského klubu vznikla na základě požadavku klienta rozšířit možnosti volnočasových aktivit na zahradě jeho domu. Spolu se stávajícím zázemím se tak jedná o jasně definovanou soukromou zónu, která pokrývá všechny klientovy potřeby pro trávení volného času.
(kategorie: novostavba; autor a přihlašovatel: Petr Kolář / Aleš Lapka, ADR s. r. o., www.adr.cz)

Vzhledem k terénní profilaci pozemku je stavba zasazena do svahu na jižním okraji zahrady a přes tuto zahradu se sportovní plochou je v přímé vazbě ke stávajícímu relaxačnímu zázemí domu. Celková šířka stavby je pak dána stávajícími opěrnými zdmi na zahradě.

Hmotově se jedná o jednoduchý kubus ze železobetonu. Díky zasazení hmoty do terénního valu pozemku je viditelná pouze kompletně prosklená čelní fasáda. Ke zdůraznění propojení interiéru s exteriérem bylo zvoleno shodné materiálové řešení a vnější opěrné stěny zahrady se tak „propsaly“ v podobě kamenného obkladu i do interiéru. Zbytek stěn a stropů byl ponechán v pohledovém betonu. Pro optické zvětšení prostoru pro fitness je středová dělicí stěna kompletně obložena bezrámovými zrcadlovými panely. Na podlaze je použita kombinace litého terazza s vloženým kobercem a litého terazza s vloženou PVC podlahou.

Dispozičně je vnitřní prostor tvořen místností pro fitness a relaxační částí, které jsou částečně vizuálně propojené prosklenou plochou, a toaletou přístupnou nábytkovými dveřmi z relaxační části. Celková užitná plocha prostoru je 83,6 m2. Prostor je iluminován za pomoci kombinace nepřímého osvětlení pomocí LED pásků po obvodu sníženého podhledu a přisazených a zavěšených světelných profilů. Odpočinkovému prostoru dominuje zavěšený designový lustr. Surovost materiálů použitých na stěnách, stropech a podlaze je vyvážena dubovým obložením zadní stěny a dubovým nábytkem.

13.04.2016