FINALISTA KATEGORIE - VEŘEJNÝ INTERIÉR II

FINALISTA KATEGORIE - VEŘEJNÝ INTERIÉR II

 

VZDUCHOLOĎ GULLIVER V CENTRU DOX, PRAHA
V centru současného umění DOX byl otevřen nový prostor pro setkávání současného umění s literaturou ve tvaru vzducholodi, která nese jméno jedné z nejznámějších postav utopické literatury. 
(kategorie: veřejný interiér II; autor: Martin Rajniš a David Kubík, HUŤ ARCHITEKTURY s.r.o., www.hutarchitektury.cz, Zbyněk Šrůtek, TIMBER DESIGN s.r.o., www.timberdesign.cz a Leoš Válka, DOX PRAGUE a.s., www.dox.cz; přihlašovatel: BOX a.s., www.dox.cz)

Záměrem investora bylo vytvořit novou strukturu organického tvaru, která by byla v kontrastu s existující industriální budovou.

Vznik unikátní architektonické intervence ve tvaru vzducholodi byl inspirován myšlenkou vytvořit nad moderní industriální budovou Centra DOX jakousi nekorespondující strukturu organického tvaru, který by byl v kontrastu s existující architekturou DOXu.

V roce 2013 oslovil ředitel Centra DOX Leoš Válka mezinárodně uznávaného architekta Martina Rajniše, držitele Ceny za přínos architektuře v oblasti udržitelného rozvoje za rok 2014 (Global Prize for Sustainable Architecture, 2014). Více než dva roky pak společně s odborníky na dřevěné stavby a ocel pracovali na návrhu 42 metrů dlouhé a 10 metrů široké konstrukce inspirované tvary obřích vzducholodí, které začaly křižovat oblohu na počátku 20. století. 

Tvar vzducholodi je symbolický. První vzducholodě představovaly optimistické ideály nového bezprecedentního technologického pokroku. Svou pozoruhodnou monumentalitou a hypnotizující důstojností nepřestávaly fascinovat generace i dlouho poté, co zmizely z oblohy. 

Vzducholodě vždy ztělesňovaly věčnou lidskou touhu létat a zároveň určitý utopický ideál. Vzducholoď nad Centrem DOX nese jméno jedné z nejznámějších postav utopické literatury. Gulliver se stane prostorem pro setkávání současného umění s literaturou a program bude rozvíjet témata výstav Centra DOX, které charakterizuje kritická reflexe fungování dnešního světa.

Přístup do vzducholodě je dvěma ocelovými bočními schodišti. Pojme až 120 pasažérů, kteří se mohou pohybovat po devíti 3m širokých etážích, které jsou kaskádovitě uspořádané ve sklonu vzducholodě a tvoří tak zajímavý prostor pro pořádání autorských čtení či audiovizuálních aktivit. Vzduchoplavci jsou obklopeni modřínovými konstrukčními díly vzducholodě v kombinaci s ocelovými spojovacími prvky, které jsou chráněny před povětrností transparentní ETFE folií, která zakrývá její horní polovinu. Díky plné světelné propustnosti folie má možnost návštěvník zažít neopakovatelné pocity v každou denní i noční hodinu za jakéhokoliv počasí.

30.03.2017