DŮM STAVITELE JOHANNA UNGERA, ZNOJMO

DŮM STAVITELE JOHANNA UNGERA, ZNOJMO

 

Autoři nalezli dům v zachovalé formě, příliš se postupem času nezměnil, většina prvků jako okna, dveře, kování, štuky, atd. zůstala zachována. Jako by dům chátral do krásy. Dům bylo třeba adaptovat na současný komfort obývání. Podmínkou bylo zasahovat co nejméně do stávajících konstrukcí. Po rekonstrukci vznikla v přízemí kancelář a v prvním patře byt.

(kategorie: rekonstrukce; autor a přihlašovatel: Ing. arch Jan Hora, MgA. Barbora Hora, Ing. arch. Jan Veisser, ORA, www.o-r-a.cz)

Dům Johanna Ungera, stavitele, který se výrazně podepsal na znojemské architektuře přelomu století, jsme nalezli ve velmi zachovalé formě. V průběhu věků se příliš nezměnil, zůstala zachována většina prvků - okna, dveře, cementové dlažby, štuky, kování a zábradlí a ...

Čas se zde nezastavil, ale byl shovívavý a dům chátral do krásy. Platí zde pravidlo, že nedostatek prostředků na úpravy má často pozitivní vliv.
Zašlá krása byla často skrytá pod vrstvami, tyto jsme postupně začali snímat. Zjistili jsme, co vše si vlastně nemůžeme dovolit.
Dům bylo třeba adaptovat na současný komfort obývání, což primárně znamenalo realizovat nové instalace. Podmínkou bylo co nejméně zasahovat do stávajících konstrukcí. Do stropů a podlah se nesáhlo. Hrubě oškrábané stěny ukázaly své původní výmalby a takové jsme je ponechali. Všechny tyto textury a motivy už jen doplňuje bílá barva sádrových omítek na stěnách, do kterých se zasahovalo. Bílá poskytuje rámec a uklidnění pro všechno to hýření.
Sklep jsme prosvětlili okny ústícími do nových betonových anglických dvorků. Plochy jsou nahozené novou omítkou bez nátěru. Prostor je jednobarevný, asketický, určený pro práci.

Přízemí obsahuje kanceláře a první patro byt.
Život ve starém domě s sebou může nést těžkosti, tyto ale dokáže oplácet. Vždycky je to otázka vzájemného respektu domu a jeho obyvatel. Nový dům nikdy nebude tak velkorysý, na druhou stranu si zde budete muset pořídit vlněný svetr.

V domě pracujeme a žijeme.
           
 

02.03.2019