CHORS LIKE A HOTEL, BRATISLAVA

CHORS LIKE A HOTEL, BRATISLAVA

 

Zadáním bylo vytvořit luxusní hostel, který by skloubil prvky industriálního designu a uměleckých děl. Hostel se nachází v centru metropole a je omezen prostorem, který využívá. Proto se autoři rozhodli vložit do interiéru boxy s vlastním originálním designem. Prvoplánovitá potřeba přespání je umocněna vzpomínkou, která v mysli dlouho zůstane.

(kategorie: veřejný interiér I; autor: Ing. arch. Ladislav Slabey, ATELIER SLABEY, www.atelierslabey.sk, Ing. Roman Murár a akad. malíř Marek Ormandík; přihlašovatel: CHORS HOSTEL, www.cho.rs)

Zadání majitele znělo: "vytvořme hostel v luxusní hotelové kategorii, který skloubí prvky industriálního designu a uměleckých děl do jednoho harmonického celku".  Už během prvotních konceptů návrhu začala fungovat výjimečná synergie spolupráce objednavatele a autorů interiéru, kde se názory většinou shodovaly a v případě odlišností navzájem konstruktivně doplňovaly. Výzvou bylo maximální využití omezeného prostoru existující budovy na co největší komfort ubytování v dané kategorii – hostelu. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli navrhnout inovativní řešení ubytování v exkluzivních kapslích – boxech s vlastním originálním designem. Prostor pronajatý za účelem hostelu se nachází na dvou podlažích budovy v rušném centru Bratislavy. Na nižším podlaží se kromě ubytování nachází i prostory recepce, vstupní haly, jídelny, společenských prostorů a hygienického zázemí. Vyšší podlaží je podkroví se šikmou střechou, která nám výrazně omezovala prostor využitelný k umístění kapslí. Naší snahou bylo vytvoření variabilního systému buněk, ve kterých bude návštěvníkovi k dispozici veškeré vybavení na minimalistickém prostoru. V jednotlivých buňkách má uživatel k dispozici kromě pohodlné postele prostory pro uložení šatstva, batožiny, počítače a podobně. V každém pokoji jsou navrženy pracovní stoly pro práci s počítačem i pohodlná sezení v křeslech připomínající obývák v luxusním bytě. Hlavní filozofií bylo spojení prvoplánové potřeby na přespání s něčím, co u návštěvníků vzbudí emoci zanechávající vzpomínku na delší dobu. Investor přišel s velmi neobvyklým požadavkem na spojení ubytovací funkce hostelu s uměleckou galerií. CHORS představuje jméno staroslovanského boha a bohyně slunce a měsíce, o kterých kolují různorodé pověsti nejasného původu. Právě tato neurčitost vytvořila dostatečně volný prostor pro fantazii slovenského akademického malíře střední generace Marka Ormandíka. V interiérech hostelu si vytvořil svoje vlastní příběhy tvořící kolekci děl o dané tématice. Záměrem bylo, aby byla tato díla prezentována v co největší míře všude tam, kam má přístup i návštěvník, nejen ve vstupních prostorech recepce, jak to většinou bývá zvykem. CHORS je první kapslový art boutique hostel v Evropě, který nabízí ubytování v exkluzivních Kapslích. Kapsle jsou samostatné buňky – boxy koncipované v minimalistickém industriálním designu. U návrhu jsme kladli důraz na standard přítomný v hotelech nejvyšší kategorie, variabilitu umístění buněk, ale hlavně na požadavek zachování soukromí návštěvníků.

29.02.2020