CENTRUM REHABILITACE A INTEGROVANÉ MEDICÍNY CRIMED, PODĚBRADY

CENTRUM REHABILITACE A INTEGROVANÉ MEDICÍNY CRIMED, PODĚBRADY

 

V blízkosti poděbradské lázeňské kolonády vznikla “tak trochu jiná klinika”. Toto zdravotní centrum nemá za cíl působit jako běžná poliklinika. Moderní a vzdušný prostor v minimalistickém stylu v sobě skrývá mnoho zajímavých prvků a detailů v kombinaci odstínů tyrkysové a oranžové. Výrazné barvy jsou v interiéru doplněny akcenty dřeva, skla a zeleně.

(kategorie: Veřejný interiér II; autor a přihlašovatel: Ing. Kateřina Kersey a Ing. arch. Lucie Náhlovská, KATEŘINA KERSEY DESIGN, www.katerinakersey.com)

"Tak trochu jiná klinika"

Centrum Rehabilitace a Integrované Medicíny – CRIMED, je místem, které Vás naladí pozitivní energií a poléčí duši i tělo již při prvním vkročení na recepci. Je to místo, jež spojuje kontrast barev, hloubku nekonvenčního přístupu a vytříbený smysl pro detail.

Zadáním ze strany investorů bylo vytvoření důstojného a reprezentativního prostředí pro klienty a funkční harmonický prostor pro zaměstnance. Pojetí prostoru by mělo působit jako celek, ve kterém klient získá pocit, že je na pracovišti, kde se o jeho zdraví stará komplexní tým odborníků. Toto zdravotní centrum by nemělo působit jako běžná poliklinika. Je zde kladen důraz na moderní, vzdušný prostor v minimalistickém stylu se začleněním zajímavých prvků v odvážné barevné kombinaci komplementárních barev tyrkysové a oranžové - spolu s doprovodnými akcenty dřeva, skla a zeleně. Prostor by měl být především funkční a působit luxusním nadčasovým dojmem s lehkou dávkou důvtipu a návazné interakce.

Mimořádný apel byl kladen na propojení interiéru s exteriérem, ve kterém se za prosklenými stěnami budovy rozprostírá zelení pokrytá lázeňská kolonáda středočeského města Poděbrady. Klienti i zaměstnanci tohoto zdravotního zařízení by tak měli získat cenný benefit úzkého propojení člověka s přírodou. 

To vše je zahrnuto v prostoru interiéru o více jak 650 m2 užitné plochy, v němž kromě vysoké multifunkčnosti bylo zapotřebí zajistit i dostatek potřebného soukromí pro jednotlivé klienty. Toho bylo docíleno za pomocí celoprosklených skleněných příček mezi jednotlivými fyzio-cvičebnami a recepcí, jejichž plocha je pokryta světlo propouštějícími grafickými polepy, které metaforicky znázorňují pohyb rychlými tahy štětce po plátně.

„Neboť pohyb akceleruje ještě více pohybu. Pohyb vytváří energii a energie znázorňuje život! Změny, ať již jakékoliv, se dějí skrz pohyb a pohyb jako takový i léčí.“

Náš celkový záměr konceptu tohoto projektu stojí na atributech znázornění tvůrčí dynamiky pohybu a kontrastu pozitivně laděných barev, které mají blahodárný vliv na lidskou psychiku. Atmosféra realizovaného prostoru je tak velice přátelská, určitým způsobem neformální, vzdušná, hravá, harmonická a „uzdravující“ zároveň. Vyznačující styl pak velice minimalistický, avšak rafinovaný, moderní až futuristicky pojatý, reprezentativní a nadčasový. Ve stěžejních prvcích interiéru jsme použili organické oblé tvary spolu s promyšlenými LED efekty, abstraktní grafikou a přírodní zelení – to vše doplněné o elementy dřeva a skla. Klient by tak měl získat pocit, že z vnějšího světa přichází do prostoru pocházejícího jakoby z jiné dimenze, která jej nabíjí pozitivní energií.

Z architektonického hlediska jsme čelili v průběhu realizace mnohým výzvám. Navržená klinika se nachází v přízemí 20 let staré budovy, kde byla původně po celou dobu provozována restaurace. V první řadě tedy bylo zapotřebí kompletně změnit a přizpůsobit předchozí rozvržení a dispozice aktuálním potřebám investora. Kromě stěžejních nosných prvků a orientace sociálních zařízení tak nezůstal kámen na kameni. V zadní levé části prostoru se nově nachází zázemí pro personál a kancelářské prostory, spolu se sklady a úklidovou místností. Uprostřed v srdci zdravotnického zařízení je nyní situována recepce, kolem níž se po obvodu nacházejí jednotlivé lékařské ordinace a specializované fyzio-cvičebny. Pravá část je věnovaná pro sociální zařízení, šatny a cvičební sály zaměřené na skupinové, ale i individuální fyzické aktivity – vše s ohledem na okolní prostředí a obyvatele v tomto domě žijící.

V technické rovině jsme, mimo výše řečené, řešili kompletně nové rozvody vzduchotechniky odpovídající současným zdravotním normám. Těm samozřejmě musela podléhat i další hygienická a světelná specifika. Původní nerovnosti podlahy v několika výškových stupních bylo třeba odstranit a zbrousit do jedné roviny. Pro její sjednocení jsme vybrali měkčenou polyuretanovou litou podlahu Flode UNO s protiskluzovou úpravou, která zaručuje minimalistický vzdušný vzhled a bezpečný pohyb na pracovišti. Kontrastem jsou jí tyrkysové a světle lososové obvodové stěny, natřené syntetickou otěruvzdornou barvou. Ta je aplikována i na reverzní bezfalcové dveře se skrytými kontrazárubněmi, umocňující puristický sofistikovaný vzhled interiéru. Za zmínku rovněž stojí zaoblené sádrokartonové stěny u vstupu na recepci, které vítací prostor jednak opticky zvětšují a jednak navozují pocit příjemné přátelské atmosféry.

Typické hliníkové rámy prosklených příček jednotlivých fyzio-cvičeben jsme v tomto případě nahradili dřevěnými dubovými profily, dodávající prostoru přírodně elegantní jemný vzhled. Akcent dřeva se nám dále opakuje i v konstrukci oválné recepce s kamennou bílou deskou a v jednotlivých detailech menších kusů nábytku, jejichž většina byla vyrobena dle autorských výkresů na zakázku.  

Netradičním prvkem interiéru je rovněž použití elementu lanových zástěn po obou stranách recepčního pultu, zastřešující oblé půlkruhové sedačky, taktéž zhotovené individuálně dle návrhu autorů. Abychom docílili pocitově optického prodloužení stropu, nechali jsme nad recepčním pultem zhotovit oválný sádrokartonový průřez ve stropě se zavěšenými transparentními skleněnými světly. Recepce se tak stává opravdu centrálním prvkem celého prostoru, kde symbol života a vitality představují ze stropu se linoucí popínavé rostliny.

Opravdovým oříškem pro nás bylo architektonické pojetí dvou nosných sloupů ve vstupní části, jež nebylo možné bez větších zásahů nikterak posunout ani odstranit. Zvolili jsme tedy pro ně efekt zrcadlení, který jsme aplikovali po celém jejich obvodu, a tím i získali dojem vzájemné reflexe a celkového rozšíření recepční části interiéru.

Celý proces realizace trval přibližně 8 měsíců, od první studie, přes architektonické detaily až po kompletní vyhotovení, kolaudaci a slavností otevření Centra Rehabilitace a Integrované Medicíny - CRIMED. Přes vysoký apel na časové dodržení termínů a mnohé komplikace s tímto aspektem spojených se však vynaložené úsilí plně vyplatilo, neb se domníváme, že finální výsledek je dle nezávislých reakcí mimořádně poutavý a ve své kategorii představuje zdařilou ukázku netradičního přístupu v architektonické praxi interiérového pojetí. 

 Děkujeme tímto naším investorům za plnou důvěru a možnost podílení se na tomto odvážným přístupem nekonvenčním projektu, jakožto i našim dodavatelům a profesionálů za jejich čas, trpělivost a úsilí nám věnované. Věříme, že bude úspěšně sloužit k dobrému plnohodnotnému účelu.

05.04.2021