BISTRO KAPROVA, PRAHA

BISTRO KAPROVA, PRAHA

 

Bistro Kaprova se nachází v místě kde dříve bývalo ikonické knihkupectví známé i z několika filmů. Knihkupectví v novém pojetí tu zůstalo zachováno i v rámci moderního gastronomického projektu. Měděný strop, galerie se stoly a použité kvalitní materiály vytvořily z původně stísněného místa útulný a příjemný interiér.

(kategorie: veřejný interiér I; autor a přihlašovatel: Akad. arch. Jaromír Pizinger, MORIX s.r.o., www.morix.cz)

Při vytváření celého konceptu bistra Kaprova jsme si uvědomovali velkou zodpovědnost při tvorbě, jelikož se jedná o prostor notoricky známého bývalého knihkupectví Fišer. Při ukončení provozu tohoto knihkupectví vznikaly obavy široké veřejnosti, o jaký nový projekt se bude jednat, aby nedošlo k “zneuctění” historie tohoto prostoru. Přestože jsme vytvářeli gastronomický projekt, vždy bylo naším i investorovým úmyslem vytvořit v části nové pojetí knihkupectví. 

Jedním ze záměrů investora bylo vytvořit gastronomický koncept, který nebude zařízením a designem odpovídat klasickému bistru, která v současné době v hlavním městě vznikají. Záměrem bylo propojení vyššího standardu gastronomie s konceptem bistra a  tomu měl odpovídat i interiér, v něm byly tudíž použity velice kvalitní materiály.

Snažili jsme se vytvořit architektonický koncept interiéru, který se inspirací nedá přesně lokalizovat do žádné ze zemí, šlo nám pouze o vytvoření příjemné atmosféry kombinací dílčích prvků, kombinací barev a materiálů.

Dílčím a velice důležitým úspěchem pro celý projekt bylo, že se nám podařilo ve spolupráci s Národním památkovým ústavem odstranit část stropní konstrukce a umožnit tak vybudovat pobytovou galerii a tím docílit velice vzdušného dojmu celého, původně velice stísněného, prostoru.

Jedním z nosných prvků interiéru je navržený a následně realizovaný strop z měděných plátů, který je viditelný i z exteriéru a velmi příjemně ovlivňuje světelnou atmosféru v rámci prostoru bistra.

Snažili jsme se vytvořit jak typově různorodé sezení, tak volbou barev a materiálů vytvořit různá prostředí pro potencionální klienty. Výsledek celé realizace uspokojil dokonce i hlavní kritiky zrušení knihkupectví Fišer a dosáhl potvrzení, že zrealizovaný projekt důstojně navazuje na tradici tohoto prostoru.

13.03.2018