AULA FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO, OLOMOUC

AULA FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO, OLOMOUC

 

Aula je využívání pro společenské a kulturní akce školy či promoce, ale také na přednášky a semináře. Při její rekonstrukci se autoři snažili vrátit k původnímu návrhu arch. Šlapety z konce 40. let minulého století. Jeho návrh byl ve své době zásadním. Tuto skutečnost reflektovali v novém projektu, a to volnou rehabilitací původního záměru architekta.

(kategorie: veřejný interiér II; autor a přihlašovatel: doc. Ing. arch. Tomáš Rusín, doc. Ing. arch. Ivan Wahla, Ing. arch. Lukáš Vágner, spolupráce Ing. arch. Tomáš Machovský, ATELIER RAW s.r.o., www.raw.cz)

Aula je využívána pro společenské, kulturní akce školy, inaugurační projevy, promoce, udělování čestných doktorátů, přednášek a seminářů. Kvalita a potenciál auly byl postupem doby znehodnocen, proto vedení univerzity rozhodlo o její rekonstrukci.
Stávající stav sálu byl poměrně rozmanitý – byla zde nepůvodní parketová podlaha, částečně původní okna, soubor keramických plastik na stěnách, nepůvodní podhledy, lustry a koberce. Většina těchto zásahů byla datována do 70. let minulého století a vykazovala nízkou řemeslnou kvalitu. Naopak tímto nánosem překrytý původní návrh ak. arch. Lubomíra Šlapety z konce 40. let 20. století byl ve své době zásadním a kultivovaným přínosem. Tuto skutečnost jsme se snažili reflektovat v našem projektu a to volnou rehabilitací původního záměru architekta. Veškeré nové intervence jsou pak vedeny v duchu a estetice původního návrhu. Návrh úprav povrchů vychází z původního řešení v použití bílých stěn a obkladů dřevem a dřevěné podlahy. Stěny byly opatřeny povrchem puntinato, vápennou omítkou hlazenou nerezovými hladítky s mramorovou drtí. Byla obnovena původní výrazná žebra, traktující prostor auly. Byly také nalezeny původní výkresy lamp a dle nich byly vyrobeny kopie firmou Ateh. Bylo osazeno 160 ks sklápěcích křesel Opus navržených významným finským designérem Jukem Järvisalo, dodaných firmou Designor. V budoucnu budou repasovány stávající trubková funkcionalistická křesla od arch. Šlapety určená pro profesory.

07.03.2019