ATELIÉR PRO ŠPERKAŘE

ATELIÉR PRO ŠPERKAŘE

 

Propojení prostoru dílny a showroomu v sobě ukrývá řešení ergonomie a výstavnictví. Důraz na materialitu, barevnost a struktury dal vzniknout ikonickému interiéru, který respektuje povahu a životní styl investora. Ořechová hnědá, královská modrá a odstíny zlaté vycházejí z povahy šperků a dávají jim prostor ještě více vyniknout.

(kategorie: veřejný interiér II; autor a přihlašovatel: Adéla Pečlová, www.adelapeclova.cz)

Návrh interiéru pro šperkaře byl výzvou v mnoha směrech. Propojení prostor dílny a showroomu v sobě ukrývá řešení ergonomie a výstavnictví. Důraz na materialitu, barevnost a struktury dal vzniknout ikonickému interiéru, který respektuje povahu a životní styl klienta. Ořechově hnědá, královská modrá a odstíny zlaté vycházejí z povahy šperků a dávají jim prostor ještě více vyniknout.
Specifická modrá podlaha se rozlévá skrz všechny prostory, propojuje je a vytváří opozitum k bílým stěnám. Ty slouží jako výstavní prostory pro klientovi oblíbené umělecké artefakty. Oblé fabiony vytváří dojem stropu, který pokračuje vysoko nad Vaši hlavu. Minimalistické řešení je dotažené do detailů a mezi podlahou a stěnami tak nejsou žádné předěly nebo lišty. Jakoby jste stály uprostřed vodní hladiny, ze které vyrůstá okolní prostor.
Tři prostory protíná “výrobní linka”, která se vznáší pár desítek centimetrů nad podlahou. Probíhá všemi prostory a mění svou funkci od kuchyně po zlatnické stoly. Zázemí ateliéru je elegantně vyřešeno přepažením vstupních prostor dřevěnou příčkou se šatní stěnou.
Klient má své oblíbené kusy nábytků, ty jsou zachovány a citlivě rekonstruovány. Soffa je pokryté hořčičnou sametovou látkou, která zve k posezení. Dřevěná komoda je přetvořena na výstavní arboretum. Dvířka jsou rozřezána a osazena na čela šuplíků, jemným stiskem je můžete otevřít a nahlédnout na poklady, které ukrývá.

-zadání ze strany investora:

Zachování genia loci místa, které odrazí charakter klienta, podtrhne jeho osobu a tvorbu. Vytvoření příjemného prostředí pro inestora a jeho klienty. Zachování některých stávajících prvků interiéru. Vytvoření funkčního, ergonomického a estetického nábytku. Vytvoření zázemí a prostor pro umístění technických částí výroby.

- neobvyklých požadavcích investora

Jedním z požadavků bylo ponechat jednu z komod. Tu jsme nakonec repasovali, předělali vnitřní členění a místo otevíracích dvířek jsme vytvořili vysouvací šuplíky. Ty se předýhovaly původními dýhami.

- zvláštních okolnostech a specifikách stavby nebo rekonstrukce

Specifik na této rekonstrukci bylo mnoho. Odstraňovali jsme provětrávací dutinu uvnitř celého ateliéru spolu s asfaltovými nátěry a zajišťovali stabilitu vnitřního prostředí sanačními omítkami. Opravovali a stabilizovali jsme okna, některá z nich byla dokonce původní. Pískovali jsme vnitřní kamennou plochu v jedné z místností. Navraceli jsme do původního stavu členění vnitřních prostor. Kvůli odvětrávání to skončilo až u vyvložkování celého komínového průduchu.

- inovativních řešeních nebo postupech

Projekt vznikal prakticky pod rukama, byl to živý organismus. Musela jsem rychle reagovat na vzniklé situace, rozhodovat na místě. Díky tomu to byla velmi úzká spolupráce se stavební firmou a investorem, kdy se investor zapojil vlastníma rukama třeba do nátěru podlahy.

 

02.03.2020