AMBULANCE PRO DĚTI A DOROST, ORLOVÁ

AMBULANCE PRO DĚTI A DOROST, ORLOVÁ

 

Dětská ambulance se nachází v prvním podlaží panelového domu, jehož dispoziční a provozní náročnost se významně odrazila i v samotném návrhu rekonstrukce. Bylo důležité vytvořit prostředí, ve kterém se budou zejména malí pacienti cítit komfortně a bezpečně. Zázemí mělo poskytnout efektivní práci zdravotnického personálu.

(kategorie: veřejný interiér II; autor: Ing. arch. Petr Lukaštík, www.lukastik.eu, Martin Bodinger, přihlašovatel: BODINGER s.r.o., www.bodinger.cz)

Komplexní rekonstrukce interiéru ambulance pro děti a dorost v Orlové byla již od počátku velkou výzvou. Dětská ambulance s celkovou podlahovou plochou 193 m2 se nachází v prvním nadzemním podlaží panelového domu. Do zadání, které se formovalo ještě v době kdy návrh získával jasnější kontury, vstupovalo mnoho dalších faktorů. Svázanost půdorysem panelového domu, instalačními šachtami a provozními návaznostmi vymezovala jasně mantinely, ve kterých se musely odehrávat veškeré úvahy. Do hry vstupovala také omezení ostatních vlastníků jednotek, kteří znemožnili obnovení vstupu ze společných prostor schodiště domu a bylo třeba zajistit bezkolizní křížení pohybu pacientů i personálu. Tímto byla také vyvolána nutnost pozměnit původní návrh a rekonstruovat celé podlaží v rámci jedné akce.

S rostoucí náročností se také zvětšovala touha vytvořit prostor, ve kterém se zejména malí pacienti budou cítit komfortně a bezpečně a zázemí pro plynulou a efektivní práci zdravotnického personálu.

Vzhledem ke stavu před rekonstrukcí bylo zřejmé, že si stavební práce řeknou o větší část rozpočtu. Proto bylo nutné materiály vybavení interiéru kombinovat tak, aby byly odolné, estetické, dobře udržovatelné a také dostupné.

Povrch podlah je z velkoformátových dlaždic 1,2 x 1,2 m, což odpovídá modulu panelového domu 3,6 m. Vzduchotechnika, elektroinstalace a slaboproudé rozvody se ukrývají v podhledech. Pro lepší přístupnost k instalacím bylo zvoleno řešení podhledů minerálním kazetovým stropem vloženým z estetických důvodů do prostoru vymezeného po obvodu akustickými sádrokartonovými děrovanými deskami. Stěny jsou omyvatelné.

Veškerý nábytek je vyroben na míru z desek s laminátovým povrchem, kompaktních desek z akrylátových pryskyřic, lakovaných plechů a MDF desek. Čalouněné prvky jsou potaženy koženkou se strukturovaným povrchem a obrácenými švy.

Požadavkem investora bylo používat zaoblené tvary. Oblouky a kružnice, které se staly základním výrazovým prvkem, prostupují celým interiérem.

Oříškem bylo řešení karanténní místnosti, jejíž umístění bylo v dispozici definováno, ale bylo obtížné zasadit jí přirozeně do vymezeného prostoru. Dostupná plocha vyžadovala efektivní řešení se zachováním pocitu soukromí a zároveň vzdušnosti a světlosti „boxu“ umístěného uvnitř dispozice. Výsledkem byl návrh montovaných stěn s průhlednými zasklenými výřezy různých tematických tvarů a zaobleným rohem.

Barevné řešení má za úkol navodit příjemnou atmosféru zejména těm nejmenším a zároveň zachovat soudobý a klidný ráz interiéru. Volba barev a jejich použití v jednotlivých místnostech má svůj řád stejně jako použití netradičně řešených piktogramů.

Interiér ambulance se skládá také z mnoha dalších detailů, které vytváří harmonický celek, jehož posláním je umožnit poskytování zdravotnické péče na vysoké úrovni a pomáhat malým pacientům zvládat návštěvu lékařů v příjemném prostředí.

02.03.2020