OFICIÁLNÍ ZÁŠTITY

OFICIÁLNÍ ZÁŠTITY

SENAT PARLAMENTU CR

 Oficiální záštitu nad soutěží Interiér roku převzal předseda Senátu Parlamentu České republiky.
Postavení Senátu je upraveno v Ústavě ČR, přijaté roku 1992. V Senátu zasedá 81 senátorů, kteří jsou voleni na dobu šesti let. Senát je nerozpustitelný, každé dva roky se volí třetina senátorů. Sídlem Senátu je dle zákona č. 59/1996 Sb. areál Valdštejnského paláce spolu s Valdštejnskou zahradou, Valdštejnskou jízdárnou a dále Kolovratským palácem a Malým Fürstenberským palácem.

 

MINISTERSTVO KULTURY

Oficiální záštitu nad soutěží Interiér roku převzalo
Ministerstvo kultury
jako orgán státní správy České republiky, které je ústředním orgánem pro umění, kulturně výchovnou činnost, kulturní památky, pro věci církví a náboženských společností, pro věci tisku, včetně vydávání neperiodického tisku a jiných informačních prostředků, pro přípravu návrhů zákonů a jiných právních předpisů pro oblast rozhlasového a televizního vysílání, pro provádění autorského zákona a pro výrobu i obchod v oblasti kultury.

 

MINISTERSTVO PRUMYSLU A OBCHODU


Oficiální záštitu nad soutěží Interiér roku převzalo
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky (dříve Ministerstvo hospodářství ČR), které je je ústředním orgánem státní správy pro státní politiku v oblasti průmyslu, obchodu, surovin a ekonomických vztahů vůči zahraničí.

 

 

MAGISTRAT HLAVNIHO MESTA PRAHY

 

Oficiální záštitu nad soutěží Interiér roku Mafistrát hlavního města Prahy.

Magistrát hlavního města Prahy je fakticky obecním a krajským úřadem hlavního města Prahy. Magistrát plní úkoly uložené zastupitelstvem nebo radou města a vykonává přenesenou státní působnost hlavního města.

 

 

ASOCIACE CESKYCH NABYTKARU

 

Oficiální záštitu nad soutěží Interiér roku převzala

Asociace českých nábytkářů.

AČN byla založena v roce 1997 a sdružuje významné výrobce nábytku od drobných truhlářů až například po společnost TON.

Společnosti sdružené v Asociaci českých nábytkářů vyjadřují svým členstvím zájem o další rozvoj oboru v České republice.