SPOLEČENSKÉ CENTRUM V SEDLČANECH

SPOLEČENSKÉ CENTRUM V SEDLČANECH

 

Spirituální prostor, který reflektuje požadavky provozu církve i bohoslužeb, se nachází nedaleko historického centra Sedlčan. Duchovní rozměr objektu je vyjádřen vertikální kompozicí bazilikálního světla nad podiem. Atmosféra modlitebny je umocněna zvolenými materiály – kombinací bílých ploch a světlého dřeva v interiéru.

(kategorie: Veřejný interiér II; autor a přihlašovatel: Martin Krupauer, Pavel Kvintus, Daniel Jeništa, Stanislava Blažková, A8000 s.r.o., www.a8000.cz)

Společenské centrum je zasazeno do těsné blízkosti historického centra středočeských Sedlčan. Zadáním bylo vytvoření spirituální prostoru, který bude reflektovat specifické požadavky provozu církve i samotných bohoslužeb. Typologie Církve adventistů sedmého dne však bylo nutné nejprve analyzovat a definovat ze současných modliteben v česku i zahraničí, protože ve své liturgii nemá jasně definované uspořádaní interiéru. Tvar modlitebny vychází z průniku krystalické formy s organickým tvarem křivky. Pevná hmota, symbolizuje vymezený prostor života. Křivka jako měkký organický prvek, představuje spontánnost a dynamiku života – křivka, jež nás vyvádí z rovnováhy pevné formy. Kompozičně hlavní sál graduje nad nejdůležitějším liturgickým prvkem – křtitelnicí, srdcem celé modlitebny. Sochařka Jaroslava Kadlecová pojmula samotný tvar křtitelnice jako přepis liturgického úkonu křtu. Duchovní rozměr objektu je vyjádřen vertikální kompozicí bazilikálního světla nad podiem. Zcela novým prvkem jsou boční kaple v levé části sálu vytvářejí převýšené prostory pro intimnější liturgii, komunitní sdílení i rozjímání.  Naopak velkoryse pojednaný ceremoniální vstup, v zadní části hlavního sálu, vyjadřuje otevřenost prostoru a stírá hranu mezi exteriérem a interiérem. Takto přímé propojení s exteriérem je pro komunitu církve zcela novým prvkem, kterým jasně vyjadřuje otevřenost. Atmosféra modlitebny je umocněna zvolenými materiály. Kombinace bílých ploch podlahy, stěn a stropu je propojena se světlým dřevem interiéru. Dřevěný obklad zároveň zajištuje dobrou akustiku, kde za perforací dřevěného obkladu je ukryt poltivý materiál. Veškeré potřebné technické rozvody pro dobrou vnitřní pohodu jsou skryty právě za dřevěným obkladem. Mobiliář je sjednocen materiálem dubového dřeva, kde dominantním prvkem se stává kazatelna. Modlitebna je doplněna o veškeré funkční zázemí v traktu mezi samotným prostorem sálu a vstupním foyer. Trakt je zakončen sakristii, kde se kazatel může ztišit na tichou modlitbu před výkonem bohoslužby. Část nad foyer a zázemím je řešena jako dvoupatrová, kde do horním patra jsou umístěny dětské školky.  

FOTO: Ondřej Bouška

 

Informace:

Místo: Sedlčany

Sochařka: Jaroslava Kadlecová

Krajinář: F.L.E.R.A

Investor: Maranatha, z. s.

Dodavatel stavby: HSF systém a.s.

Dodavatel interiéru: Tecnoline s.r.o.

 

05.04.2021