RODINNÝ DŮM ZELENEČ

RODINNÝ DŮM ZELENEČ

 

Projekt se týkal rekonstrukce interiéru samostatně stojícího rodinného domu postaveného původními majiteli svépomocí v roce 1980. Dům o výměře 135 m2 nyní obývá mladá tříčlenná rodina a nově vzniklý interiér kombinuje moderní materiály, jednoduché tvary i solitérní historické kusy.
(kategorie: rekonstrukce; autor a přihlašovatel: Ing. arch. Tereza Čudová Ajmová, www.ta-architektura.cz)

Do původní velmi jednoduché dispozice nebylo třeba zásadně zasahovat, avšak bylo provedeno několik drobných úprav a změn, které vedly k výraznému zkvalitnění vnitřního prostředí domu. Jedná se zejména o přeměnu původní verandy na zádveří volně přecházející do haly díky odstranění starých domovních dveří a vybourání průzorů mezi těmito dvěma prostory.

Další důležitou změnou bylo optické propojení koupelny s prostorem schodiště pomocí prosklené šikmé stěny, která napomohla ke zvětšení a prosvětlení koupelny a zejména k ozvláštnění prostoru haly a schodiště. Díky tomuto zásahu byl využit „hluchý“ prostor nad schodištěm pro osazení umyvadlové desky při zachování dostatečné průchozí výšky schodiště. Intimita koupelny není prosklenou stěnou nikterak narušena, právě naopak – koupelna se díky ní stala utvářející součástí interiéru. V interiéru byla také odstraněna většina dveří, tak aby byl prostor co nejotevřenější a vzájemně propojený. Odstraněn byl také původní krb, který prostorově výrazně zasahoval do dispozice obývacího pokoje. Odhalené cihlové komínové těleso zůstalo v původní podobě bez oprav a omítání. Vypovídá tak o historické hodnotě objektu a dřívějším způsobu výstavby v kontrastu s novými krbovými kamny.

Výraznější dispoziční změny byly provedeny zejména v suterénu, kde z původní uhlírny a několika skladů vznikla šatna, fitness, prádelna, sklad a toaleta se sprchou. Dalšími zásadními úpravami původního objektu byla výměna většinou trojdílných plastových oken za hliníková s odlišným tvarováním a členěním. V hlavní obytné místnosti bylo probouráno okno / dveře do zahrady. Do té doby byl vstup na zahradu možný pouze hlavním vchodem.

Co se týká interiérového vybavení a povrchů, byla volena kombinace velmi jednoduchých, až strohých tvarů a moderních materiálů s několika historickými solitérními prvky z rodinného dědictví majitelů. Jedná se o schodišťovou lampu z původní truhlářské dílny praprastrýčka a dveře do kumbálu stejného původu. Starý truhlářský ponk je umístěn v zahradě namísto jídelního stolu. Dalším historickým prvkem je jídelní stůl objevený ve vetešnictví. Po obroušení a navoskování se stal základním kamenem domácnosti a výrazným designovým prvkem interiéru. Ostatní vybavení bylo pořízeno nové, většina pevných prvků byla vyrobena atypicky na míru. Interiér doplňují technicistní vertikálně orientované radiátory.

11.03.2016