REKONSTRUKCE PALÁCE HRADU HELFŠTÝNA

REKONSTRUKCE PALÁCE HRADU HELFŠTÝNA

 

Na počátku byla snaha najít optimální řešení zastřešení paláce, na kterou pak navázal pokus o přiblížení historického vývoje paláce návštěvníkům. To vedlo k myšlence vložení soudobých architektonických prvků do historické stavby a k propojení přízemí s vyššími patry, která byla dosud veřejnosti nedostupná.

(kategorie: Veřejný interiér II; autor a přihlašovatel: Miroslav Pospíšil a Martin Karlík, spolupráce Robert Randys, Lucie Rohelová, Adéla Tomečková, Milena Koblihová, Daria Johanesová, ATELIÉR-R, s.r.o., www.atelier-r.cz)

Hrad Helfštýn je považován za druhý největší hradní komplex v České republice, hned po hradě pražském. Tyčí se nad údolím Moravské brány a je jednou z nejnavštěvovanějších památek v kraji. Torzo renezančního paláce hradu bylo však v roce 2014 pro veřejnost uzavřeno. Odpadávající zdivo ohrožovalo bezpečnost návštěvníků a urychlovalo degradaci památky dříve nedobytného hradu.

Olomoucký kraj, který je vlastníkem objektu, se rozhodl provést statické zajištění hradního paláce a současně dle požadavku provozovatele i zastřešení stavby. Památkový ústav stanovil pravidla pro renovaci stavby. Hlavní podmínkou bylo zachovat torzální charakter objektu.

Naším cílem nebylo najít jen optimální způsob zastřešení paláce, ale chtěli jsme se pokusit i o přiblížení historického vývoje celého paláce návštěvníkům ve všech jeho původních úrovních. Tento záměr vedl k myšlence vložení soudobých architektonických prvků do historické stavby a k propojení přízemí s vyššími podlažími paláce, která byla dosud veřejnosti nedostupná.

Naše koncepce respektuje historický objekt a je vedena snahou o zachování jeho charakteru. Nové konstrukce se vkládají do již existujících otvorů palácového torza a jsou řešeny v soudobém designu. Díky tomu je srozumitelné, které části stavby jsou původní a které nové. Je také možné je z historického objektu v budoucnu odstranit. Pro zastřešení byly zvoleny skleněné střechy na ocelových nosnících. Pro konstrukce schodišť a lávek prohlídkové trasy byl vybrán materiál Corten, který je speciální slitinou železa a jeho zrání umožňuje řízenou korozi, která se postupně stabilizuje. Rezavé prvky moderní architektury vhodně doplňují charakter původních konstrukcí. V přízemí paláce vede trasa návštěvníky po chodníčcích z leštěného betonu.

Součástí řešení projektu bylo navržení prezentace expozice, kterou je samotný objekt, ale i archeologické nálezy objevené na místě. V jednotlivých místnostech paláce jsou umístěny skleněné panely, které popisují jeho celý historický vývoj a popisují specifika jednotlivých artefaktů, které jsou v rámci expozice vystaveny.

V hradním paláci tak vznikla atraktivní prohlídková trasa, která všem umožňuje se zajímavou formou seznámit nejen se samotnou stavbou paláce, ale také s okolím hradu díky novým vyhlídkám z úrovní zřícených stropů, z hradeb nebo dokonce z úrovně střechy. Výsledkem je také přiblížení historické i moderní architektury široké veřejnosti.

FOTO: Boys Play Nice

 

Adresa projektu: hrad Helfštýn u Týna nad Bečvou

Rok projektu: 2015-2016

Rok realizace: 2017-2020

Klient: Olomoucký kraj

Dodavatel: sdružení firem HOCHTIEF CZ a ARCHATT PAMÁTKY

Významní subdodavatelé:

Zámečnictví Sloupský – ocelové a cortenové konstrukce

Bubeník 1913 s.r.o. – skleněné konstrukce

AAP hranice - betonové podlahy

Spolupracovali:

doc. Ing. Ladislav Klusáček,CSc. | statika historických konstrukcí

Ing. Jan Lukáš | statika nově vkládaných konstrukcí

Ing. Pavel Fára | sanace vlhkosti historického zdiva

 

05.04.2021